73 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 73

Persbericht

Facebook-zaak: de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zijn conclusies gepresenteerd

2021
De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft op 13/01 zijn conclusies gepresenteerd in het kader van de zaak die de Gegevensbeschermingsautoriteit …

Persbericht

Burgers met klachten i.v.m. privacy beter geholpen dankzij samenwerkingsprotocol tussen de toezichthoudende autoriteiten

2020
Een samenwerkingsprotocol tussen de vier Belgische Federale Toezichthoudende Autoriteiten over het gezamenlijk toezicht op de verwerking van persoonsgegevens (GBA, COC, Vast …

Persbericht

Temperatuurcontroles: de GBA neemt contact op met Brussels Airport

2020
De GBA maakt zich zorgen naar aanleiding van de berichtgeving over temperatuurcontroles op Brussels Airport. Voor de GBA bestaat er momenteel geen wettelijke basis om met geavanceerde …

Persbericht

De GBA houdt het initiatief voor de installatie van slimme camera’s aan de Kust nauwlettend in het oog

2020
De GBA vernam via de pers dat slimme camera's aan de Belgische kust worden geïnstalleerd om de opkomst te meten. De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen zodat …

Persbericht

De sector telecommunicatie en media, de overheid en online gegevensbescherming hoog op de radar van de GBA

2019
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceert vandaag, 12 december 2019, een ontwerp van haar strategisch plan 2019-2025. In de tekst worden de prioriteiten bepaald en …

Persbericht

Conclusies van de advocaat-generaal betreffende het gebruik van plug-ins door webmanagers

2018
Advocaat-generaal Bobek deelde op 19 december 2018 zijn conclusies mee in de zaak C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV.

Persbericht

GBA adviseert opnieuw ongunstig over de registratie van de vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart

2018
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) formuleert een advies uit eigen beweging naar aanleiding van de hoorzitting in het parlement over een wetsontwerp dat diverse bepalingen …

Persbericht

Europees Hof van Justitie bevestigt bevoegdheid van nationale toezichthouders om op te treden tegen Facebook

2018
Op 5 juni 2018 deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in de zaak Wirtschaftsakademie (C-210/16).

Persbericht

Resultaat van het onderzoek naar gerichte tv-reclame door Telenet en Proximus

2017
Proximus en Telenet breiden hun TV-reclameaanbod uit op basis van het persoonlijk kijk- en/of surfgedrag van de klant. De Autoriteit boog zich over deze nieuwe vorm van meer gepersonaliseerde …

Persbericht

25 mei 2017: Nog 1 jaar voor de daadwerkelijke toepassing van de Algemene Verordening (AVG) - Autoriteit: "Wel tanden, geen Pitbull"!

2017
De Algemene Verordening gegevensbescherming, ook gekend als « GDPR », is in werking getreden op 24 mei 2016 maar de daadwerkelijke toepassing is voorzien op 25 mei 2018: …

Persbericht

De Autoriteit informeert op haar website over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook stelt ze een stappenplan ter beschikking voor bedrijven en organisaties ter voorbereiding van de implementatie van deze nieuwe verordening.

2016
De Autoriteit informeert op haar website over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook stelt ze een stappenplan ter beschikking voor bedrijven en organisaties ter voorbereiding …

Persbericht

Autoriteit onderzoekt direct marketing praktijk van Telenet: “opt-in” moet de basis zijn

2016
De Autoriteit heeft kennis genomen van het voornemen van Telenet om binnenkort te starten met tv-reclame op basis van kijk-en surfgedrag. Zij onderzoekt de zaak verder, maar het …

Persbericht

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2014

2015
Op 24 juni 2015, overhandigde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar jaarverslag 2014 aan de Kamer, waarna Willem Debeuckelaere en Stefan Verschuere, respectievelijk voorzitter …

Persbericht

Studienamiddag "cybersurveillance"

2011
Studienamiddag "cybersurveillance"

Persbericht

De GBA legt een boete op voor de onrechtmatige verwerking van camerabeelden

2020
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) legt aan een koppel een boete op van 1500 euro voor het filmen van de openbare weg en een privé-eigendom met bewakingcamera's. …

Persbericht

De AVG viert haar tweede verjaardag

2020
Vandaag 25 mei 2020 is de tweede verjaardag van de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), tijd dus om een blik te werpen op de belangrijkste statistieken …

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit berispt de FOD Volksgezondheid

2019
Vandaag, dinsdag 9 juli 2019 besliste de Gegevensbeschermingsautoriteit om een berisping te formuleren ten aanzien van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze sanctie …

Persbericht

Een nieuw begin voor de Gegevensbeschermingsautoriteit!

2019
Het was nodig de Privacycommissie te hervormen om de nieuwe bevoegdheden te kunnen uitoefenen die haar door de AVG werden toegekend. Zo werd de Privacycommissie op 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit. …

Persbericht

De Autoriteit verdedigt haar argumentatie voor het Hof van Beroep te Brussel in de Facebook-zaak

2019
Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de …

Persbericht

Autoriteit formuleert aanbevelingen t.a.v. een zoekmotor voor de verwijdering van URL’s uit diens zoekresultaten

2018
Ingevolge een klacht uit 2016, publiceert de Autoriteit advies 75/2017 met aanbevelingen voor een zoekmotor voor het verwijderen van URL's uit diens zoekresultaten. De klacht …

Persbericht

AVG: “leeftijdsgrens van 13 jaar sluit aan bij de digitale praktijk”

2018
De Autoriteit ondersteunt de keuze van de Belgische wetgever om de leeftijd voor ouderlijke toestemming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verlagen tot …

Persbericht

Politie herbekijkt geweigerde toegangen tot Tomorrowland

2017
De Autoriteit, het comité P, het Controleorgaan op de politionele informatiebeheer, de Federale politie, de Burgemeester van Rumst en het Ministerie van Binnenlandse …

Persbericht

Autoriteit publiceert nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels

2017
Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit een nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels. Aanleiding zijn de …

Persbericht

Sectoraal comité machtigt de toegang tot DIV-databank voor politiediensten

2016
Het Sectoraal comité van de Federale Overheid, opgericht binnen de Autoriteit, heeft vandaag de machtiging verleend die de politie moet toelaten de DIV-databank te raadplegen …

Persbericht

Google verzamelt gebruiksgegevens van Doubleclick: Hoe jezelf beschermen?

2016
Naar aanleiding van de berichten dat Google voortaan gegevens van haar gebruikers via partnerbedrijf DoubleClick zal verzamelen wil de Autoriteit informeren over wat gebruikers …