108 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 108

Document

Jaarverslag 2023

2024
Het jaar 2023 was onder het teken van een versterkte samenwerking. Lees meer over de activiteiten van de GBA voor 2023.
Categorie : Publicaties

Document

Reglement van interne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit

2024
In het reglement van interne orde worden de interne organisatie, de samenstelling alsook de werking van de GBA bepaald.
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad : rechtskundige adviseurs

2024
Aanwerving van Nederlandstalig en Franstalig rechtskundig adviseurs op statutaire basis en vorming van 2 wervingsreserves 
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel: rechtskundig adviseur 2024

2024
Aanwerving van Nederlandstalig en Franstalig rechtskundig adviseurs op statutaire basis en vorming van 2 wervingsreserves  – referentie : 2024 A1/2/F (Franstalige …
Categorie : Publicaties

Document

Nota inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verkiezingen

2024
De basisbeginselen om de persoonlijke levenssfeer van burgers te eerbiedigen bij het versturen van gepersonaliseerde verkiezingspropaganda.
Categorie : Publicaties

Document

Study Day 1/03/2024 - Data protection in smart cities : Focus on mobility

2024
Study Day 1/03/2024 - Data protection in smart cities : Focus on mobility, how to collect data, anonymize it, extract insights while preserving privacy, and make it available to relevant …
Categorie : Publicaties

Document

Schikkingsbeleid van de Geschillenkamer

2023
De wet van 3 december 2017 verleent de Geschillenkamer ook de bevoegdheid om schikkingen voor te stellen.
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel: Functionaris voor gegevensbescherming & Adjunct-adviseur

2023
Vacature voor functionaris voor gegevensbescherming (50%) & Adjunct-adviseur (50%)
Categorie : Publicaties

Document

Belgisch Staatsblad : Adjunct-adviseur en functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

2023
Aanwerving van 1 Nederlandstalige functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en adjunct-adviseur op statutaire basis (referentienummer 2024 A1/1/N)
Categorie : Publicaties

Document

Beheersplan 2024

2023
Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020–2025 in concrete doelstellingen voor het jaar 2024.
Categorie : Publicaties

Document

Cookie checklist

2023
Checklist om organisaties te helpen ervoor te zorgen dat hun cookie-praktijken voldoen aan de huidige regelgeving.
Categorie : Publicaties

Document

Samenwerkingsprotocol inzake de behandeling van externe meldingen van inbreuken

2023
Samenwerkingsprotocol inzake de behandeling van externe meldingen van inbreuken en van dossiers inzake bescherming in toepassing van de wet van 28 november 2022 tussen de Federale …
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad : Franstalige contractuele rechtskundig adviseur Kenniscentrum

2023
Publicatie Belgisch Staatsblad : Franstalige contractuele rechtskundig adviseur Kenniscentrum (13/07/2023)
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2022

2023
2022 was een overgangsjaar voor de GBA. De GBA is echter haar doelstellingen niet uit het oog verloren. Lees meer over haar activiteiten voor het jaar 2022.
Categorie : Publicaties

Document

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig lid van het Kenniscentrum

2023
De Kamer van volksvertegenwoordigers lanceert een oproep tot kandidaten voor 1 lid van het Kenniscentrum.
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Vorming van 2 wervingsreserves

2023
De Gegevensbeschermingsautoriteit zal in de loop van maart-april 2023 overgaan tot de vorming van 2 wervingsreserves voor adviseurs voor haar verschillende directies.
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel: Vorming van 2 wervingsreserves

2023
De Gegevensbeschermingsautoriteit zal in de loop van maart-april 2023 overgaan tot de vorming van 2 wervingsreserves voor adviseurs voor haar verschillende directies.
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Directieassistent informatiemanagement voor het Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van een Franstalig statutaire directieassistent – informatiemanagement voor het Algemeen Secretariaat
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel: Directieassistent – informatiemanagement

2022
Aanwerving van een Franstalig statutaire directieassistent – informatiemanagement voor het Algemeen Secretariaat
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2021

2022
Jaarverslag 2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel - Contractuele adviseur Geschillenkamer

2022
Aanwerving van 1 Franstalige contractuele adviseur – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/4/F) in het kader van 1 voltijdse vervangingscontract van lange duur t.e.m. half …
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Contractuele adviseur Geschillenkamer

2022
Aanwerving van 1 Franstalige contractuele adviseur – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/4/F) in het kader van 1 voltijdse vervangingscontract van lange duur t.e.m. half …
Categorie : Publicaties

Document

Advies uit eigen beweging op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

2022
Advies van 13 september 2022 uit eigen beweging op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GBA.
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel - Contractuele Adviseurs Geschillenkamer Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van 2 Franstalige contractuele adviseurs – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/3/F)  in het kader van 2 voltijdse vervangingscontracten (bij de Geschillenkamer …
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Contractuele Adviseurs Geschillenkamer Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van 2 Franstalige contractuele adviseurs – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/3/F) in het kader van 2 voltijdse vervangingscontracten (bij de Geschillenkamer …
Categorie : Publicaties