2194 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 2194

Document

Advies nr. 09/2022 van 21 januari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen ten gevolge van de overdracht …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 08/2022 van 21 januari 2022

2022
Voorontwerp van wet inzake de certificering van cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2022 van 21 januari 2022

2022
Voorontwerp van besluit van de Regering betreffende de redelijke aanpassingen en de bescherming van de schoolcijfers in de middenstandsopleiding
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 06/2022 van 21 januari 2022

2022
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 04/2022 van 21 januari 2022

2022
Adviesaanvraag over het (1) Voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 03/2022 van 21 januari 2022

2022
Advies m.b.t een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 02/2022 van 21 januari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 01/2022 van 13 januari 2022

2022
Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 249/2021 van 23 december 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie betreffende taxidiensten en evenementiële personenvervoerdiensten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 248/2021 van 17 december 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van resolutie over een driejarig moratorium op het gebruik van gezichtsherkenningssoftware en -algoritmen in vaste of mobiele beveiligingscamera’s …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 245/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 244/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 243/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit nr. 56 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 242/2021 van 17 december 2021

2021
Verzoek om advies over een ontwerpbesluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 inzake de erkenning en subsidiëring van centra …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 240/2021 van 17 december 2021

2021
Ontwerp van wet betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee-en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 238/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de aanvraag, de toekenning, de vernieuwing, de aanpassing, de weigering, de intrekking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 237/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, eerste lid, van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 236/2021 van 17 december 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 235/2021 van 17 december 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars, artikelen 8, 11 – 15
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 234/2021 van 17 december 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie als auditors of auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren en het publiek …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 233/2021 van 17 december 2021

2021
- een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 232/2021 van 15 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Samenwerkingsakkoord strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 231/2021 van 3 december 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 230/2021 van 3 december 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 227/2021 van 3 december 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van …
Categorie : Publicaties