12 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 12 op 12

Document

Klachtenformulier

2020
U bent slachtoffer van een inbreuk inzake gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten was zonder resultaat.
Categorie : Publicaties

Document

Formulier voor een adviesaanvraag betreffende een ontwerp van normatieve tekst

2020
De in dit formulier bedoelde adviesaanvraag kan betrekking hebben op een ontwerp van normatieve tekst betreffende een verwerking van persoonsgegevens.
Categorie : Publicaties

Document

Formulier voor de melding van een gegevenslek

2020
Dit meldingsformulier betreft een melding van een gegevenslek aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Categorie : Publicaties

Document

Formulier voor een informatieaanvraag

2020
U wenst voor privé, professionele of acadamische doeleinden informatie te verkrijgen over de wetgeving inzake gegevensbescherming of nagaan of een situatie in overeenstemming …
Categorie : Publicaties

Document

Formulier voor een bemiddelingsverzoek

2020
U wordt geconfronteerd met een probleem inzake gegevensbescherming. U wenst de tussenkomst van de GBA nadat U uw rechten hebt uitgeoefend.
Categorie : Publicaties

Document

Modelbrief : Recht van bezwaar in het kader van direct marketing

2020
Schrijf de organisatie in kwestie aan met ons modelbrief om uw recht van bezwaar in het kader van direct marketing uit te oefenen.
Categorie : Publicaties

Document

Modelbrief : Recht op rectificatie

2020
Schrijf de organisatie in kwestie aan met ons modelbrief om uw recht op rectificatie uit te oefenen.
Categorie : Publicaties

Document

Modelbrief: Recht van bezwaar

2020
Schrijf de organisatie in kwestie aan met ons modelbrief om uw recht van bezwaar uit te oefenen.
Categorie : Publicaties

Document

Handleiding over het gebruik van invulformulieren

2019
Deze handleiding geeft meer uitleg bij de e-forms (elektronische invulformulieren). De handleiding bestaat uit 2 delen: een beschrijving van het indieningsproces en een rubriek …
Categorie : Publicaties

Document

Handleiding gegevensbeschermingseffectbeoordeling

2019
Dit document dient als handleiding om uit te maken of voorafgaand aan de beoogde verwerking al dan niet een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) moet worden uitgevoerd.
Categorie : Publicaties

Document

Formulier voor voorafgaande raadpleging over een verwerking met hoog restrisico

2019
Dit formulier mag gebruikt worden voor alle voorafgaande raadplegingen over verwerkingen van persoonsgegevens met hoog restrisico.
Categorie : Publicaties

Document

Formulier mededeling contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

2018
Dit formulier betreft de mededeling van de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, zoals bedoeld in artikel 37.7 …
Categorie : Publicaties