96 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 96

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Vorming van 2 wervingsreserves

2023
De Gegevensbeschermingsautoriteit zal in de loop van maart-april 2023 overgaan tot de vorming van 2 wervingsreserves voor adviseurs voor haar verschillende directies.
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel: Vorming van 2 wervingsreserves

2023
De Gegevensbeschermingsautoriteit zal in de loop van maart-april 2023 overgaan tot de vorming van 2 wervingsreserves voor adviseurs voor haar verschillende directies.
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Directieassistent informatiemanagement voor het Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van een Franstalig statutaire directieassistent – informatiemanagement voor het Algemeen Secretariaat
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel: Directieassistent – informatiemanagement

2022
Aanwerving van een Franstalig statutaire directieassistent – informatiemanagement voor het Algemeen Secretariaat
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2021

2022
Jaarverslag 2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel - Contractuele adviseur Geschillenkamer

2022
Aanwerving van 1 Franstalige contractuele adviseur – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/4/F) in het kader van 1 voltijdse vervangingscontract van lange duur t.e.m. half …
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Contractuele adviseur Geschillenkamer

2022
Aanwerving van 1 Franstalige contractuele adviseur – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/4/F) in het kader van 1 voltijdse vervangingscontract van lange duur t.e.m. half …
Categorie : Publicaties

Document

Advies uit eigen beweging op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

2022
Advies van 13 september 2022 uit eigen beweging op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GBA.
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel - Contractuele Adviseurs Geschillenkamer Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van 2 Franstalige contractuele adviseurs – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/3/F)  in het kader van 2 voltijdse vervangingscontracten (bij de Geschillenkamer …
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Contractuele Adviseurs Geschillenkamer Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van 2 Franstalige contractuele adviseurs – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/3/F) in het kader van 2 voltijdse vervangingscontracten (bij de Geschillenkamer …
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel: Statutair Adviseur Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van een Franstalig adviseur – communicatie en woordvoerder – statutaire functie - graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/2/F)  - Algemeen Secretariaat
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Statutair Adviseur Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van een Franstalig adviseur – communicatie en woordvoerder – statutaire functie - graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/2/F) - Algemeen Secretariaat
Categorie : Publicaties

Document

Beheersplan 2022

2022
Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020–2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.
Categorie : Publicaties

Document

Opinion on preliminary draft law amending the Act of 3 December 2017 establishing the Data Protection Authority

2022
Opinion of 25 February 2022 on preliminary draft law amending the Act of 3 December 2017 establishing the Data Protection Authority
Categorie : Publicaties

Document

Bijlage : Advies op het voorontwerp van wet tot wijziging van de GBA wet

2022
Bijlage bij het Advies van de GBA op het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (tweetalig document)
Categorie : Publicaties

Document

Advies inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

2022
Advies van 25 februari 2022 inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig lid van het Kenniscentrum

2022
De kandidaturen dienen uiterlijk dertig dagen na de publicatie te worden ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Categorie : Publicaties

Document

Schema: Rechten van betrokkenen en rechtsgronden

2021
Dit schema biedt een overzicht welke rechten van betrokkenen al dan niet van toepassing zijn voor de verwerkingen van persoonsgegevens gebaseerd op de verschillende rechtsgronden. 
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel : Franstalige adviseur bij de Eerstelijnsdienst (2021 A1/4/F)

2021
Aanwerving van een Franstalige contractueel adviseur bij de Eerstelijnsdienst (2021 A1/4/F)  - vervangingscontract van bepaalde duur
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad : Franstalige adviseur bij de Eerstelijnsdienst (2021 A1/4/F)

2021
Aanwerving van een Franstalige contractueel adviseur bij de Eerstelijnsdienst (2021 A1/4/F).
Categorie : Publicaties

Document

Charter van de Inspectiedienst

2021
De Inspectiedienst publiceert een charter om te informeren over het concrete verloop van een inspectie en de verschillende mogelijke onderzoekshandelingen. Het charter zal ook …
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad : Nederlandstalig adviseur bij het Algemeen Secretariaat (2de oproep)

2021
Aanwerving van een Nederlandstalig contractueel adviseur bij het Algemeen Secretariaat - 2de oproep.
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel : Nederlandstalig adviseur bij het Algemeen Secretariaat (code 2021 A1/6/N-2de oproep)

2021
Aanwerving van een Nederlandstalig contractueel adviseur voor de Gegevensbeschermingsautoriteit – voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur bij het Algemeen …
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad : Griffier

2021
Vacante Franstalige statutaire betrekking van griffier bij de Geschillenkamer.
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel : Griffier

2021
Vacante Franstalige statutaire betrekking van griffier bij de Geschillenkamer
Categorie : Publicaties