Beginselen

De bescherming van persoonsgegevens, die onder de AVG valt, moet worden losgekoppeld van het "recht op afbeelding", dat een persoonlijk recht is waarin artikel XI.174 van het Wetboek van Economisch Recht voorziet.

Het "recht op afbeelding" laat iedereen toe om zijn recht op privacy te laten respecteren. Zo kan een internetgebruiker bijvoorbeeld weigeren om zijn of haar beeld te laten reproduceren of te verspreiden op welk medium dan ook, zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. Ook na uw dood overleeft uw recht op afbeelding twintig jaar en kunnen uw erfgenamen dit laten gelden.

Het nemen van een foto en het (verder) gebruiken van die foto is daarom afhankelijk van uw toestemming.

Het feit dat een persoon ermee instemt om gefotografeerd of gefilmd te worden, betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij of zij instemt met de publicatie of verspreiding van deze beelden. Deze twee toestemmingen staan los van elkaar en moeten daarom apart worden gevraagd. Om de toestemming gemakkelijker te kunnen bewijzen, wordt u aangeraden om gebruik te maken van een schriftelijk akkoord.

Het is interessant om op te merken dat de rechtspraak in toenemende mate accepteert dat een minderjarige met onderscheidingsvermogen zelf toestemming geeft.

Praktische toepassing

  • Het meest voorkomende geval waar u mee te maken krijgt is meestal wanneer u merkt dat uw persoon het centrale onderwerp is op foto's of video's die online gepost worden zonder uw toestemming. In dit geval kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betreffende site (een fotograaf, een blogger...) door uw recht op verwijdering als voorzien in de AVG, te doen gelden. Als u een antwoord krijgt dat u niet bevredigend vindt of geen antwoord krijgt, kunt u een klacht indienen bij de GBA of de zaak aanhangig maken bij de rechtbank.
  • Een andere mogelijke situatie is wanneer u uw akkoord heeft gegeven om te worden gefotografeerd, maar u wilt niet langer dat het online wordt getoond. In dit geval kan het bestaan van uw toestemming nauwelijks uw verzoek tot herroeping rechtvaardigen, tenzij de online plaatsing niet in overeenstemming is met de voorwaarden van het schriftelijk akkoord. Als de fotograaf bijvoorbeeld weigert aan uw verzoek te voldoen, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter.