Enkele bijzondere gevallen

Er wordt verondersteld dat uw impliciete toestemming is gegeven wanneer u verschijnt op foto's genomen op openbare plaatsen (parken, tentoonstellingen...). Inderdaad, het zou fysiek onmogelijk zijn om de toestemming te krijgen van alle mensen die op de foto aanwezig zijn. Toch is uw toestemming nog steeds vereist voor het maken, gebruiken en reproduceren van foto's waarin u het hoofdonderwerp bent.


Wanneer u of andere personen als ondergeschikte elementen voorkomen op een foto of video die op een openbare plaats is gemaakt (bijvoorbeeld een foto van een monument, een tentoonstelling, etc.), wordt er in principe van uitgegaan dat uw toestemming voor het verdere gebruik van deze foto of video niet nodig is.

Hetzelfde principe geldt ook voor beelden van "menigten" die het niet mogelijk maken om een persoon op een specifieke manier te identificeren.

In principe hoeven ook publieke personen (bijv. politici, sportsterren, kunstenaars, enz.) geen voorafgaande toestemming te geven. Inderdaad, in dit geval is het recht op informatie van toepassing, mits het naleven van bepaalde voorwaarden. De afbeelding van een publiek persoon moet dus een informatief doel nastreven (d.w.z. geen commercieel doel) en het mag het recht op privacy niet schenden. Bovendien zullen bepaalde personen alleen met publieke personen worden gelijkgesteld bij een welbepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld een ramp of een misdrijf). Hun beeltenis moet dus iets te maken hebben met deze gebeurtenis en na een bepaalde periode heeft de betrokkene het recht om te worden vergeten.