Werkorganisatie

De werkgever kan toezicht houden via professionele instrumenten zoals de uurroosters en elektronische agenda's van zijn werknemers, maar de AVG blijft van toepassing.


In bedrijven met flexibele werkuren is het belangrijk dat collega's weten met wie ze op welk moment moeten werken en wie hen op welk moment vervangt.

Naast het organisatorische aspect vertegenwoordigen de werkuren persoonsgegevens die door de werkgever via de badge kunnen worden gecontroleerd. Zo vereist een gegevensregistratiesysteem, waarmee een bedrijf elke dag de identiteit van de werknemers en hun aankomst- en vertrektijden kan verzamelen, tegenwoordig een registratie in het verwerkingsregister. De mededeling van deze werkschema's kan als relevant worden beschouwd als het gerechtvaardigde doel bv. het bevorderen van het goede verloop van het werk is.

Voor het gebruik van gegevens uit een elektronische agenda (bv. Outlook) gelden de algemene privacyregels. Er moet dus een gerechtvaardigd doel zijn om de persoonsgegevens in een agenda te raadplegen of deze te openen. Het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening en de goede werking van het openbaar bestuur is een voorbeeld van een gerechtvaardigd doel.

In dit verband moet de gevraagde informatie a priori noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de beroepsactiviteiten. Er moet sprake zijn van een specifieke situatie waardoor de betrokkene deze informatie niet zelf binnen een redelijke termijn kan verstrekken (bv. door afwezigheid) en er mag geen andere manier zijn om deze informatie te verkrijgen die de privacy minder aantast.