Doorgifte binnen de Europese Unie

Persoonsgegevens kunnen vrij circuleren vanuit België en binnen de Europese Unie zolang de algemene principes van de AVG worden nageleefd.


Lidstaten hanteren immers hetzelfde beschermingsniveau bij verwerking van persoonsgegevens. Bijgevolg is doorgifte binnen de Europese Unie op dezelfde manier geregeld als doorgifte in België en moeten de algemene principes van de wet gerespecteerd worden (onder meer eerbiediging van de rechtmatigheid, verenigbaarheid van de mededeling met de oorspronkelijke verwerking, kennisgeving aan de betrokkenen).