Direct marketing en rechtsgronden voor uw verwerkingen

Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om aan te tonen dat hij een rechtsgrond heeft voor de verwerkingen die hij uitvoert. Zonder rechtsgrond is er geen toegestane verwerking, wat een inbreuk op de AVG vormt. Noch de GBA, noch de AVG legt een specifieke keuze van de rechtsgrond op voor gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing. In de praktijk blijkt echter dat de twee meest voorkomende rechtsgronden de toestemming en de gerechtvaardigde belangen zijn.


Afgezien van de zeer specifieke gevallen waarin deze eventuele  wetten voorzien, is geen enkele rechtsgrond automatisch. U moet rekening houden met de context van de verwerking die u wilt uitvoeren.

Er bestaat geen hiërarchie tussen de rechtsgronden die in de AVG zijn voorzien. Het is echter aan u om aan te tonen dat uw verwerking geldig is gebaseerd op één van de rechtsgronden die zijn vastgelegd in artikel 6 van de AVG (en 9.2 van de AVG, in voorkomend geval).

Bij direct marketing komen meestal de rechtsgronden 'toestemming' en 'gerechtvaardigde belangen' voor.

Voor elk van deze rechtsgronden moet worden voldaan aan specifieke criteria die, indien zij niet worden nageleefd, de rechtsgrond ongeldig maken en de betrokken verwerking dus onwettig maken.

 • Uw belangen inderdaad gerechtvaardigd zijn. In dit verband stelt de AVG dat de verwerking van gegevens voor direct marketingdoeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.
 • De verwerking noodzakelijk is om het belang te dienen dat u of een derde nastreeft.
 • Dat de afweging van de belangen, d.w.z. uw belangen of die van derden tegenoven die van de betrokkenen in uw voordeel doorweegt. Daarbij moet u vooral aandacht besteden aan twee zaken met betrekking tot de redelijke verwachtingen van de betrokkenen.
 • Het recht van bezwaar van de betrokkenen wier persoonsgegevens u op grond van uw gerechtvaardigde belangen verwerkt, moet hen vanaf het eerste contact onder de aandacht worden gebracht en het moet gemakkelijk kunnen worden uitgeoefend en effectief zijn als het eenmaal is uitgeoefend. Als zij bezwaar maken, moet u absoluut stoppen met de verwerking van hun gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • De informatie wordt aan de betrokkenen verstrekt overeenkomstig de regels van de bepalingen 13 en/of 14 van de AVG, afhankelijk van het feit of de gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks worden verzameld.
 • De toestemming op geïnformeerde wijze wordt verleend.  Met andere woorden, dat de betrokkene toegang heeft gehad tot duidelijke, toegankelijke en volledige informatie over waar hij mee instemt. Wees vooral transparant in het geval van meer indringende verwerkingen, zoals eventuele profileringen.
 • De toestemming vrij is.
 • De toestemming specifiek is.
 • De toestemming ondubbelzinnig is.
 • De persoon zijn toestemming ten allen tijde kan intrekken.
 • U kunt aantonen dat u een geldige toestemming heeft gekregen.