11 jun
2020

De GBA is ingenomen met de "AVG toolbox" van de Belgische Kamer der Verhuizers

De Gegevensbeschermingsautoriteit is verheugd over de inspanningen van de organisatie om de naleving van de regels en de rechten van de burgers op gebied van gegevensbescherming te vergemakkelijken. Dit intitiatief van de BKV herinnert eraan dat alle verplicthingen van de AVG van toepassing zijn op alle sectoren en hun beroepsorganisaties.

Voor de GBA heeft dit initiatief van de BKV des te meer een voorbeeldfunctie omdat het gebruik van persoonsgegevens in deze sector niet de kern is van hun activiteiten. David Stevens, Voorzitter van de GBA: "Deze inspanning van de Belgische Kamer der Verhuizers is een voorbeeld dat navolging verdient. We hopen dat dergelijke initiatieven zullen toenemen, vooral in sectoren die regelmatig een grote hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen en verwerken. »

Ook de GBA heeft hard gewerkt om organisaties en bedrijven te ondersteunen bij de naleving van de AVG. Naast haar talrijke publicaties en regelmatige optredens bij conferenties, lanceerde de GBA ook het BOOST-project dat praktische ondersteuning biedt aan de KMO's, bijvoorbeeld met brochures, seminaries, een nieuwsbrief, maar ook conformiteitsinstrumenten. In dit project werkt de GBA nauw samen met de sectorale organisaties met de bedoeling de uitdagingen in hun sector die verband houden met de AVG, te identificeren.