Bewustmakingcampagne KMO

De Gegevensbeschermingsautoriteit lanceert een bewustmakingscampagne voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van de campagne is de KMO's bij te staan en beter te ondersteunen bij de toepassing van de AVG. Om deze campagne uit te voeren, heeft de Autoriteit beroep gedaan op de beroepsorganisaties die de KMO's vertegenwoordigen en de professionele netwerken van functionarissen voor gegevensbescherming.


In het raam van deze campagne, plant de GBA verschillende acties, namelijk:

  • Versturen van een vragenlijst aan de beroepsorganisaties om de huidige situatie te beoordelen met betrekking tot de uitdagingen verbonden aan de AVG, de hiaten in de informatieverstrekking en de behoeften aan specifieke ondersteuning;
  • Een collectief communicatieplatform oprichten met de beroepsorganisaties om informatie uit te wisselen en hun suggesties te ontvangen gedurende de hele campagne (« KMO-platform ») ;
  • Herziening van de handleiding voor de KMO’s teneinde deze te vervolledigen en aan te passen aan de recente ontwikkelingen ;
  • Ontwikkelen van een eenvoudige, praktische en aan de noden van de KMO’s aangepaste mini-toolbox ;
  • Bijstaan en coaching van de DPO’s om hen toe te laten hun opdracht optimaal uit te voeren ;
  • Sensibilisering van de actoren voor de gedragscode, een voor de KMO’s bijzonder interessant instrument om aan te tonen dat de AVG wordt nageleefd.
  • De beroepsorganisaties zullen binnenkort uitgenodigd worden om de vragenlijst te beantwoorden en zich aan te sluiten bij het KMO-platform.