70 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 31 tot 40 op 70

Archief
CBPL

Advies nr. 115/2018 van 7 november 2018

2018
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 44/2018 van 23 mei 2018

2018
Adviesaanvraag in het kader van het ontwerpen van een register van gezonde vrijwilligers die deelnemen aan klinische proeven van fase I
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 18/2017 van 12 april 2017

2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor digitale overheidstoepassingen.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 77/2018 van 5 september 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende artikelen 38, 40 en 44 van een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 145/2018 van 19 december 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende het Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 11/2016 van 16 maart 2016

2016
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit houdende uitvoering van hoofdstuk I quinquies van de eerste titel van het vijfde deel van het gerechtelijk wetboek …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 100/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 04/2017 van 11 januari 2017

2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2015 van 18 februari 2015

2015
Aanbeveling aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging waarmee de toegangen tot het Rijksregister en de daaruit volgende verwerkingen van Rijksregistergegevens …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 38/2018 van 2 mei 2018

2018
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III.
Categorie : Publicaties