68 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 31 tot 40 op 68

Archief
CBPL

Advies nr. 38/2018 van 2 mei 2018

2018
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2018 van 28 februari 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende het uittreksel van het voorontwerp van wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten en tot …
Categorie : Publicaties

Document

Big Data Rapport

2017
Big Data getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL): enkele aanbevelingen voor goed …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 18/2017 van 12 april 2017

2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor digitale overheidstoepassingen.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 04/2017 van 11 januari 2017

2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 48/2016 van 21 september 2016

2016
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet inzake elektronische identificatie.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 22/2016 van 18 mei 2016

2016
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het model van huishoudelijk reglement voor de toegang tot sommige specifieke archiefstukken van …
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2016

2016
Raadpleeg het jaarverslag van 2016 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 11/2016 van 16 maart 2016

2016
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit houdende uitvoering van hoofdstuk I quinquies van de eerste titel van het vijfde deel van het gerechtelijk wetboek …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 58/2015 van 16 december 2015

2015
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter Gerechtelijk Wetboek
Categorie : Publicaties