24 apr
2019

Een nieuw begin voor de Gegevensbeschermingsautoriteit!

Het was nodig de Privacycommissie te hervormen om de nieuwe bevoegdheden te kunnen uitoefenen die haar door de AVG werden toegekend. Zo werd de Privacycommissie op 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit. De nieuwe leden van de GBA werden aangeduid door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 24 april 2019 legden zij daar hun eed af.


De wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit regelt de oprichting en de werking van de nieuwe GBA. De directeurs van de 6 nieuwe organen werden aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

David Stevens - Directeur van het Algemeen Secretariaat

Vooraleer hij de eerste voorzitter werd van de GBA, was David Stevens Functionaris voor Gegevensbescherming bij Telenet en Nielsen. David heeft meer dan 20 jaar expertise in recht en ICT. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker en directeur van het “Centre for Intellectual Property and ICT Law (CiTiP)" bij de Katholieke Universiteit Leuven. Hij verdedigde zijn thesis in 2009 met als onderwerp de onafhankelijkheid van de regelgevende instanties in de telecommunicatie- en mediasector.

Alexandra Jaspar - Directeur van het Kenniscentrum

Alexandra Jaspar behaalde haar diploma aan de ULB en de Northwestern University (Chicago). Zij heeft 19 jaar ervaring als deskundige in de bescherming van persoonsgegevens. Zij was advocate bij het Advocatenkantoor Linklaters en vervolgens juridisch verantwoordelijke bij de Division Compliance AML & Privacy bij Bpost. Zij is ook "Lecturer" bij Solvay Business School (Programma in EU data protection).

Charlotte Dereppe - Directeur Eerstelijnsdienst

Charlotte Dereppe heeft 10 jaar ervaring in de bescherming van persoongsgegevens en komt uit de publieke sector. Zij heeft aan de ULB haar diploma in anthropologie behaald.

Peter Van den Eynde - Inspecteur-generaal van de Inspectiedienst

Peter Van den Eynde was rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie sedert eind 2006. Daar werkte hij op de afdeling externe betrekkingen waar de meeste informatievragen en klachten worden behandeld. Vanaf 2017 was hij waarnemend afdelingshoofd van deze afdeling die omgevormd werd tot de Eerstelijnsdienst van de GBA. Hij startte zijn professionele carrière in 2000 als universitair medewerker van een politieke fractie in het federale Parlement waar hij zich voornamelijk bezighield met strafrecht, ethische zaken en privacy.

Hielke Hijmans - Voorzitter van de Geschillenkamer

Expert Europees recht en privacyrecht, voorheen o.a. werkzaam voor het Centre for Information Policy Leadership, de VUB, de Europese Toezichthouder voor de Gegevensbescherming (EDPS), het Europese Hof van Justitie en het Nederlandse Ministerie van Justitie. Hij is auteur van "The EU as Guardian Privacy" (2016), een bewerking van zijn eerdere doctoraatsthesis

Samen vormen zij het nieuwe directiecomité van de GBA dat wordt voorgezeten door de Directeur van het Algemeen Secretariaat, David Stevens. Het voorzitterschap wordt alternerend waargenomen door de Directeur van het Algemeen Secretariaat gedurende de eerste 3 jaren van het mandaat en door de Directeur van het Kenniscentrum, Alexandra Jaspar, voor de 3 laatste jaren.

Binnenkort werkt het Directiecomité een strategisch plan uit en een beheersplan met als centrale pijlers, modernisering, proactiviteit, concrete begeleiding en een actieve bescherming van de burgers.