08 mei
2019

Het Hof van Beroep van Brussel beslist om de zaak Facebook door te verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vandaag op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep van Brussel zich uit in de zaak Facebook na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019. De Autoriteit verdedigde de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en eiste dat Facebook de Belgische en Europese privacyregels naleeft. Vooraleer zich ten gronde uit te spreken, wil het Hof van Beroep er zeker van zijn dat de Autoriteit de procedure tegen Facebook kan voortzetten, gelet op de inwerkingtreding van de AVG op 25/05/2018. Het is om die reden dat het Hof van beroep heeft beslist om bepaalde vragen door te sturen naar het Hof van Justitie van Europese Unie.


Pleidooien

Op 27 en 28 maart 2019 werden de pleidooien gehouden voor het Hof van Beroep van Brussel. Facebook was immers in beroep gegaan tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, dat alle argumenten van de autoriteit ondersteunde.

De Autoriteit gaat dus verder met haar actie om de gegevens van de Belgische burgers te beschermen. Zij is van mening dat Facebook (nog steeds) de Belgische en Europese wetgevingen overtreedt door informatie in te zamelen van de surfgewoontes van de internetgebruikers, of ze nu wel of geen lid zijn van het sociaal netwerk. Daartoe plaatst Facebook cookies op de computers om vervolgens deze cookies in te zamelen via de sociale modules en pixels die op de geraadpleegde websites zijn geplaatst. Hiermee verzamelt Facebook informatie over de surfgewoontes van miljoenen internetgebruikers.

Uitspraak

Het Hof van Beroep heeft beslist om de zaak over te dragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie opdat die laatste zich erover zou uitspreken of de Autoriteit in de mogelijkheid is om haar rechtsvordering tegen Facebook voort te zetten.

Het Hof van Beroep heeft zich niet uitgesproken over de gegrondheid van de argumenten van de Autoriteit inzake Facebook. Integendeel, het Hof van Beroep bevestigt dat de zaak belangrijke vragen oproept voor de toepassing van het Europese recht.

De AVG voorziet in een nieuw samenwerkingsmechanisme tussen de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten, met name het één-loketmechanisme. De vraag stelt zich dus of dit administratief mechanisme ook invloed zal hebben op de mogelijkheid een procedure op te starten voor een rechtbank. Het Hof van Beroep van Brussel vraagt dus aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om over die vraag uitspraak te doen.

Standpunt van de Autoriteit

De Autoriteit is verheugd dat het Hof van Beroep de zaak voorlegt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, ongeacht de uitkomst van de procedure voor het Hof van Beroep. De Autoriteit is vooral verheugd dat zij vooruitgang kan boeken in de problemen die voortvloeien uit de praktijken van Facebook en de gevolgen daarvan voor de bescherming van de gegevens van de burgers.

De zaak Facebook werd in 2015 opgestart onder de vroegere Privacycommissie. Het nieuwe directiecomité van de Autoriteit neemt dit dossier over en zij verbindt er zich toe om vanaf nu dit dossier ter sprake te brengen bij haar Europese collega's - vertegenwoordigd binnen het Europees Comité voor Gegevensbescherming - zodat op korte termijn gegarandeerd kan worden dat de rechten van de burgers een hoge bescherming genieten.

Interessante links