26 maa
2019

De Autoriteit verdedigt haar argumentatie voor het Hof van Beroep te Brussel in de Facebook-zaak

Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. De Autoriteit zal bepleiten dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn, en dat Facebook bevolen moet worden om de Belgische en Europese privacyregels te respecteren wanneer zij persoonsgegevens verwerkt door middel van haar cookies, social plug-ins en pixels.


Achtergrond

Facebook verzamelt elke dag informatie over het private surfgedrag van miljoenen internetgebruikers in België. Zij plaatst daartoe cookies op hun computers en zamelt die cookies vervolgens in via haar social plug-ins en pixels. Op die manier kan Facebook over hun schouders meekijken wanneer ze van de ene website naar de andere surfen. Facebook volgt daarbij niet alleen het surfgedrag van Facebook-leden maar ook van miljoenen andere internetgebruikers in België die géén Facebook-account hebben.

Aangezien Facebooks social plug-ins en pixels op miljoenen websites aanwezig zijn, kan Facebook een groot onderdeel van eenieders surfgedrag in kaart brengen. Daarbij kan het ook gaan over websites van heel gevoelige aard, zoals over gezondheidsproblemen, seksuele geaardheid en politieke voorkeuren. Vervolgens gebruikt Facebook die informatie om je surfgedrag te profileren en gebruikt zij die profilering om je gerichte reclame te tonen, zoals reclame over producten en diensten van commerciële bedrijven, boodschappen van politieke partijen, enz.

Procedureverloop

Volgens de Autoriteit respecteert Facebook (nog steeds) de Belgische en Europese privacywetgeving niet. Omdat het ernstige inbreuken betreft, waarvan bijna iedereen in België die het internet gebruikt, het slachtoffer is, besliste de Privacycommissie reeds in 2015 om naar de rechtbank te stappen. Op 16 februari 2018 gaf de Rechtbank van Eerste Aanleg de Privacycommissie over de hele lijn gelijk. Facebook besliste om tegen dat vonnis in beroep te gaan.

AVG

Als rechtsopvolger van de Privacycommissie heeft de Autoriteit de bevoegdheid om deze vordering verder te zetten. Ook het nieuwe zgn. « eenloketmechanisme » in de AVG verandert daar niets aan. De AVG stelt nergens dat zij tot gevolg heeft dat plots een einde gemaakt wordt aan alle op 25 mei 2018 reeds aanhangige gerechtelijke procedures.

Ondanks de aanpassingen die Facebook in de aanloop naar de AVG heeft doorgevoerd, schendt Facebook volgens de GBA nog steeds de fundamentele rechten van miljoenen inwoners van België. De verplichtingen die vroeger in de Privacywet stonden, zijn door de AVG sinds 25 mei 2018 nog strenger geworden. De Autoriteit zal het Hof van Beroep te Brussel dan ook vragen om het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 16 februari 2018 te bevestigen, ook naar de toekomst toe.

Interessante links