69 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 41 tot 50 op 69

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2014 van 26 februari 2014

2014
Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 60/2013 van 27 november 2013

2013
Adviesaanvraag m.b.t. het voorontwerp van wet met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor Belgische paspoorten en reisdocumenten
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2010 van 17 maart 2010

2010
Aanbeveling over de na te leven basisbeginselen bij het gebruik van e-ticketing door de openbare vervoersmaatschappijen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 47/2015 van 25 november 2015

2015
Adviesaanvraag m.b.t het voorontwerp van wet houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, §1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 34/2014 van 30 april 2014

2014
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Franse Gemeenschapsregering houdende wijziging van het besluit van 8 mei 2018 betreffende de adoptie.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 58/2015 van 16 december 2015

2015
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter Gerechtelijk Wetboek
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 20/2013 van 5 juni 2013

2013
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen aangaande de werking van het netwerk van de sociale zekerheid – Bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 117/2018 van 7 november 2018

2018
adviesaanvraag inzake een ontwerp van juridische basis voor inzage van gezondheidsgegevens via een elektronisch platform
Categorie : Publicaties