68 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 41 tot 50 op 68

Archief
CBPL

Advies nr. 47/2015 van 25 november 2015

2015
Adviesaanvraag m.b.t het voorontwerp van wet houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 46/2015 van 25 november 2015

2015
Advies inzake een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2015 van 13 mei 2015

2015
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen m.b.t. sectoren die onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken vallen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 03/2015 van 25 februari 2015

2015
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het consulair wetboek
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 02/2015 van 25 februari 2015

2015
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2015 van 18 februari 2015

2015
Aanbeveling aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging waarmee de toegangen tot het Rijksregister en de daaruit volgende verwerkingen van Rijksregistergegevens …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 58/2014 van 5 november 2014

2014
Adviesaanvraag betreffende de ontwerpen van koninklijk betreffende de voorwaarden waaronder de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten kunnen worden aangeboden …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 34/2014 van 30 april 2014

2014
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 19/2014 van 19 maart 2014

2014
Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en tot wijziging van de wet van 8 augustus …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2014 van 26 februari 2014

2014
Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen
Categorie : Publicaties