2510 resultaten gevonden

Resultaten van 151 tot 175 op 2510

Document

Advies nr. 72/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over steun voor innovatieve investeringen in de landbouw
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 71/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 70/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van operationele groepen in het kader van het Europees Innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 69/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies voor sensibiliseringsacties om duurzame landbouw te bevorderen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 68/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 67/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over steun voor productieve investeringen en opstartverrichtingen in de landbouw
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 66/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van grote energieopslagfaciliteiten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 63/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende organisatie van zittingen per videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 62/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 61/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de “Intergovernmental Authority on Development”, gedaan te Brussel op 16 februari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak van ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 59/2023 van 9 maart 2023

2023
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen - belastingvermindering voor giften
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 58/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de “Intergovernmental Authority on Development”, gedaan te Brussel op 16 februari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 57/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 56/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende wijziging van het Wetboek der successierechten wat betreft de taks tot vergoeding der successierechten, en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met het oog op de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 en VII.154 van het Wetboek van economisch recht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 52/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 51/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, van de Nieuwe Gemeentewet …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 46/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en de wet van 2 oktober 2017 tot regeling …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 45/2023 van 9 maart 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4.59, § 7, van het Burgerlijk Wetboek
Categorie : Publicaties