2484 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2484

Document

Advies nr. 142/2023 van 29 september 2023

2023
Adviesaanvraag betreffende een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 141/2023 van 29 september 2023

2023
Adviesvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiediensten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 140/2023 van 29 september 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 139/2023 van 29 september 2023

2023
Adviesaanvraag van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende een voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 137/2023 van 29 september 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en verschillende andere decreten, wat betreft de bescherming van natuurlijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 136/2023 van 19 september 2023

2023
Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het decreet van 10 juli 2008 houdende …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 8 september 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 135/2023 van 8 september 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 132/2023 van 8 september 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 131/2023 van 8 september 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot amendement nr. 4 van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en tot opheffing van de wet …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2023 van 8 september 2023

2023
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging, met het oog op het instellen van meer flexibiliteit voor mantelzorgers en personen met beperkte mobiliteit, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2023 van 8 september 2023

2023
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 128/2023 van 8 september 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 127/2023 van 8 september 2023

2023
- een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen en tot wijziging van de wet …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 125/2023 van 8 september 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de jaarlijkse evaluatie van de kinderbijslagfondsen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2023 van 8 september 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex over het welzijn op het werk (1)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 123/2023 van 8 september 2023

2023
Een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 18 augustus 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 122/2023 van 18 augustus 2023

2023
Voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 4 augustus 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 20 juli 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 18 juli 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 121/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende de oprichting en de organisatie van de opdrachten van de ETIAS Nationale Eenheid (E.N.E), Adviesaanvraag over een voorontwerp …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 120/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van de bepalingen betreffende de ongewenste …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 118/2023 van 18 juli 2023

2023
Een voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening
Categorie : Publicaties