83 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 83

Document

Beslissing ten gronde nr. 137/2021 van 8 december 2021

2021
[originele versie] Klacht wegens het nalaten gevolg te geven aan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens ten gevolge van de uitoefening van een recht van bezwaar jegens …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 133/2021 van 2 december 2021

2021
[originele versie] Toegang tot en gebruik van professioneel e-mailadres op naam na beëindiging van tewerkstelling
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 129/2021 van 26 november 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht voor raadpleging van het rijksregister door een gemeentelijk medewerker
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 125/2021 van 10 november 2021

2021
[originele versie] doorgifte persoonsgegevens van lid sportclub aan een derde
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 124/2021 van 10 november 2021

2021
[originele versie] Delen van persoonsgegevens betreffende huurders van een sociale woning in het kader van een vermogensonderzoek
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 117/2021 van 22 oktober 2021

2021
[originele versie] klacht wegens onbeveiligde verbinding website ziekenhuis
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 103/2021 van 14 september 2021

2021
[vertaling] Klacht over een verzoek om schrapping van zoekresultaten - seponering om technische redenen
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 85/2021 van 29 juli 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Sepotbeslissing wegens het niet kwalificeren van de verwerkingsverantwoordelijke als verweerder - eerbiediging van het finaliteitsbeginsel …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 80/2021 van 19 juli 2021

2021
[vertaling] Direct marketing - beslissing ten gronde naar aanleiding van het niet uitvoeren van een "light" beslissing op grond van artikel 95.1.5° van de WOG - berisping …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 79/2021 van 15 juli 2021

2021
[originele versie] Klacht wegens onvoldoende gevolg geven aan verzoek tot inzage artikel 15 AVG
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 78/2021 van 14 juli 2021

2021
[originele versie] Doorgifte door een bank van persoonsgegevens van een klant, zonder diens toestemming, aan een andere bankagent
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 76/2021 van 9 juli 2021

2021
[vertaling] Openbaarmaking van persoonsgegevens door een ziekenfonds in het kader van een project voor reïntegratie in de arbeidsmarkt - Ontbreken van een passende rechtmatigheidsgrondslag …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 72/2021 van 14 juni 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht tegen een overheidsinstantie voor het verzenden van een rapport aan derden en het uitblijven van een reactie binnen de wettelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 67/2021 van 4 juni 2021

2021
[vertaling] Klacht over het verzuim van een bank om tijdig te reageren op een verzoek om gegevens te wissen
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 66/2021 van 4 juni 2021

2021
[originele versie] Verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën - verzoek tot informatie, inzage, rectificatie en beperking van de verwerking
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 63/2021 van 1 juni 2021

2021
[originele versie] Mededeling aan werknemers van informatie omtrent ontslag van voormalige werknemers
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 61/2021 van 19 mei 2021

2021
[originele versie] Intrekking beslissing 5/2021 van 22 januari 2021
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 57/2021 van 6 mei 2021

2021
[originele versie] Gebrek aan transparantie in de privacyverklaring van een verzekeringsmaatschappij (heroverweging beslissing 24-2020)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 56/2021 van 26 april 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht wegens onrechtmatige inzage van persoonsgegevens en weigering van toegangsrecht
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 55/2021 van 22 april 2021

2021
[vertaling] Klacht tegen een overheidsinstelling wegens weigering te wissen en schending van de vertrouwelijkheid bij de behandeling van een dossier
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 54/2021 van 22 april 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht over onrechtmatige raadpleging Rijksregister in het kader van toekenning kinderbijslag
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 48/2021 van 8 april 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht tegen een notaris wegens onrechtmatige raadpleging Rijksregister
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 37/2021 van 16 maart 2021

2021
[vertaling] klacht voor weigering weglaten adelijke titel op identiteitscoumenten en andere officiële documenten
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 36/2021 van 15 maart 2021

2021
[originele versie] Gebruik van Smartschool voor het uitvoeren van een enquête ‘welbevinden’ bij minderjarige leerlingen zonder toestemming van de ouders (heroverweging na arrest …
Categorie : Publicaties

Document

Tussenbeslissing nr. 26/2021 van 23 februari 2021

2021
[originele versie] Taal van de procedure - klacht tegen IAB Europe
Categorie : Publicaties