175 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 175

Document

Beslissing Art.95 schikking (geen beslissing ten gronde) nr. 164/2023 van 5 december 2023

2023
[originele versie] Schikkingsbeslissing ingevolge een klacht omtrent het gebruik van cookies bij Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (website “VRT”)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing Art.95 schikking (geen beslissing ten gronde) nr. 162/2023 van 1 december 2023

2023
[originele versie in het Frans] Schikkingsbeslissing ingevolge een klacht over cookies op een website van Radio Télévision Belge de la Communauté Française …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing Art.95 schikking (geen beslissing ten gronde) nr. 161/2023 van 1 december 2023

2023
[originele versie in het Frans] Schikkingsbeslissing ingevolge een klacht over cookies op een website van "Les Editions de l'Avenir Presse SRL" ("L'Avenir" …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing Art.95 schikking (geen beslissing ten gronde) nr. 160/2023 van 1 december 2023

2023
[originele versie in het Frans] Schikkingsbeslissing ingevolge een klacht over cookies op websites van IPM Group ("La Libre" en "dhnet" websites)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing Art.95 schikking (geen beslissing ten gronde) nr. 159/2023 van 1 december 2023

2023
[originele versie] Schikkingsbeslissing ingevolge een klacht omtrent het gebruik van cookies bij Mediafin (website “De Tijd”)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 155/2023 van 27 november 2023

2023
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht over te late toegang en weigering van toegang tot documenten in het bezit van een preventieadviseur
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 149/2023 van 10 november 2023

2023
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door een online platform voor het boeken van medische en paramedische …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 145/2023 van 26 oktober 2023

2023
[originele versie] Het versturen van een e-mail aan studenten en collega’s n.a.v. het ontslag van een docent
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 137/2023 van 29 september 2023

2023
[vertaling] Klacht met betrekking tot het ontbreken van een verwerkersovereenkomst (artikel 28, lid 3, van de AVG) en het ontbreken van voldoende informatieverstrekking door …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 136/2023 van 28 september 2023

2023
[originele versie] Klacht tegen verwerking van persoonsgegevens in het kader van een fraudeonderzoek
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 136/2023 van 28 september 2023

2023
[originele versie] Klacht tegen verwerking van persoonsgegevens in het kader van een fraudeonderzoek
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 110/2023 van 9 augustus 2023

2023
[originele versie] Klacht tegen een gemeentelijke secundaire school omwille van de publicatie van tuchtverslagen enerzijds en een leerlingenbevraging anderzijds
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 105/2023 van 1 augustus 2023

2023
[originele versie] Identificatie van nummerplaat naar aanleiding van parkeerbon gevolgd door aanslagbiljet inzake belasting op het parkeren – Heroverweging van beslissing …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 95/2023 van 6 juli 2023

2023
[vertaling] klacht over een weigering tot inschrijving voor een vrijetijdsactiviteit wegens het niet meedelen van een vaccinatiestatus (COVID-19)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 81/2023 van 22 juni 2023

2023
[originele versie] Klacht inzake camerabewaking (sluikstort)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 77/2023 van 16 juni 2023

2023
[vertaling] Klacht wegens weigering om te voldoen aan de uitoefening van het recht op gegevenswissing en wegens onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens betreffende een …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 61/2023 van 24 mei 2023

2023
[translation] Complaint concerning the transfer by the Federal Public Service (FPS) Finance of personal data to the US tax authorities under the FATCA agreement
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 61/2023 van 24 mei 2023

2023
[vertaling] Klacht betreffende de doorgifte door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën van persoonsgegevens aan de Amerikaanse belastingautoriteiten ter uitvoering …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 60/2023 van 24 mei 2023

2023
[originele versie] Het raadplegen van camerabeelden in het kader van een tevredenheidsonderzoek
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 57/2023 van 17 mei 2023

2023
[originele versie] Klacht inzake weigering van inzage in klankopnames
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 57/2023 van 17 mei 2023

2023
[originele versie] Klacht inzake weigering van inzage in klankopnames
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 49/2023 van 28 april 2023

2023
[vertaling] Klacht over de mededeling van de status van stakende leerkrachten door een school tijdens de organisatie van een ouderbijeenkomst - inhoudelijke procedure die de vertrouwelijkheid …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 40/2023 van 3 april 2023

2023
[originele versie] Weigering tot inzage van persoonsgegevens na beëindiging tewerkstelling
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 38/2023 van 27 maart 2023

2023
[originele versie] Aanvaarding tijdens het bestelproces bij online aankoop van zowel de algemene voorwaarden als het contacteren voor commerciële doeleinden
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 29/2023 van 17 maart 2023

2023
[originele versie] Klacht tegen Meta Platforms Ireland Limited (voorheen Facebook Ireland Limited)
Categorie : Publicaties