28 okt
2021

Het Hof van Cassatie geeft de GBA gelijk in het dossier "gebruik van de eID voor de aanmaak van een klantenkaart"

Op 17 september 2019 had de Geschillenkamer van de GBA een beslissing genomen in een dossier betreffende het disproportionele gebruik van de elektronische identiteitskaart voor het aanmaken van een klantenkaart (zonder dat de klant een alternatief werd aangeboden).

Deze beslissing 06/2019 van de Geschillenkamer was eind 2019 voor het Marktenhof aangevochten. Het Marktenhof had in een arrest van 19 februari 2020 de beslissing van de GBA nietig verklaard. De belangrijkste reden die door het Hof van Beroep werd aangevoerd, was dat de klager zijn identiteitskaart niet aan de handelaar had gegeven, zodat deze zijn gegevens niet echt had verwerkt.

Het Hof van Cassatie heeft daarentegen erkend dat een betrokkene recht heeft op een minimale verwerking van zijn gegevens om een dienst te verkrijgen, en dat hij een klacht mag indienen wanneer een dienst hem wordt geweigerd omdat hij geen toestemming heeft gegeven voor een verwerking die hij omstreden acht, zelfs als zijn gegevens niet daadwerkelijk zijn verwerkt.

In zijn arrest van 7 oktober 2021 vernietigt het Hof van Cassatie dus het arrest (19/02/2020) van het Marktenhof, dat op grond van de door het Hof van Cassatie aangegeven elementen een nieuwe beslissing in de zaak zal moeten nemen. Lees hier het volledige arrest.

Voor meer informatie over beslissing 06/2019 van de Geschillenkamer:

Interessante links