Onze adviezen, machtigingen en aanbevelingen

Beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit

In België heeft iedere persoon recht op privacy. Het recht op privacy is zo belangrijk dat het in de Grondwet is ingeschreven. Dat betekent dat wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, u er recht op hebt dat uw persoonlijke levenssfeer optimaal wordt beschermd.

Het is de Gegevensbeschermingsautoriteit die erop toeziet of dit grondrecht wel degelijk wordt nageleefd. Zij zal dus nagaan of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven zonder dat uw privacy wordt aangetast.

Beslissingen van voor 25/05/2018 werden door de Privacycommissie uitgebracht. Sinds die datum werd de Privacycommissie vervangen door de Gegevensbeschermingsautoriteit.