geactualiseerd i.f.v. de AVG

Verkiezingen

Algemeen

Sinds 1992 moeten politieke partijen en (kandidaat-) politiek verkozenen rekening houden met de Privacywet als ze persoonsgegevens verwerken voor het sturen van verkiezingspropaganda.

Sinds 25 mei 2018 gelden er echter verstrengde eisen bij de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de herkomst van de persoonsgegevens die worden gebruikt en het medium waarmee de electorale boodschap wordt verspreid gelden bijkomende wettelijke waarborgen.

Verplichtingen van de kandidaat

Persoonsgegevens die de politieke overtuiging betreffen worden beschouwd als gevoelige gegevens. Dit wil zeggen dat de kandidaat aan een aantal verplichtingen moet voldoen indien gebruikt wil gemaakt worden van deze gegevens voor verkiezingscampagnes.

KiezerslijstenOverheidsbestanden en bestanden uit de privésectorGegevens bekomen in uitoefening van een eerder mandaat Contactgegevens uit een openbare bron"Gevoelige" gegevens voor verkiezingsdoeleindenE-communicatiemiddelen

Rechten van de burger

De betrokken persoon dient informatie te ontvangen van politici en politieke partijen die hem persoonlijk aanschrijven in de aanloop naar de verkiezingen.

De kiezer moet weten wie hem aanschrijft en waarom dat gebeurt.

Meer over de rechten van de burger

Nota

Deze juridische nota houdt reeds rekening met de verstrengde eisen die de AVG oplegt bij de verwerking van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden.