Privacy op de werkvloer

Privacy op de werkvloer: mythe of werkelijkheid?

Om meteen met de deur in huis te vallen: de werknemer behoudt (een deel van) zijn privacy op de werkvloer. Dit betekent echter niet dat de werkgever geen persoonsgegevens van zijn werknemers zou mogen verwerken of dat hij geen (elektronisch) toezicht mag uitoefenen op diezelfde werknemer. Het feit dat iemand een arbeidsovereenkomst sluit, impliceert dat deze persoon als werknemer instemt met een aantal beperkingen op de uitoefening van zijn grondrecht op privacy.

Een aantal van de veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens van werknemers kunnen hieronder reeds geraadpleegd worden. 

AlgemeenLoongegevensPersoneelsdossierPersoneelsidentificatie

Werkgever houdt toezicht op de werkvloer

 

Toezicht op de werkvloer gebeurt meer en meer op een elektronische manier. Aangezien e-mail, internet en andere ICT-toepassingen (zoals geolokalisatie en camerabewaking) hun weg gevonden hebben naar de werkvloer, stellen zowel werkgevers als werknemers steeds meer vragen over deze "moderne" vorm van gezagsuitoefening. Terecht, in tegenstelling tot vroeger (waarbij de gezagsuitoefening eerder visueel en face to face gebeurde) bieden de controle-instrumenten waarover een werkgever vandaag beschikt technische mogelijkheden die bijzonder indringend kunnen zijn en dus een gevaar kunnen opleveren voor de privacy van de gecontroleerde werknemer.

Net daarom dat de Autoriteit aan een aantal van deze elektronische toepassingen bijkomende aandacht schenkt.

WerkplanningInternet en EmailGeolokalisatieCamerabewakingProfessionele telefoongesprekken

Sociale netwerksites

In onze huidige samenleving communiceren we steeds meer via sociale netwerksites (SNS) (Facebook, Twitter, Netlog, Linkedin, ed…). Ook de ondernemingen ontsnappen hier niet aan en gebruiken volop de sociale media voor zakelijke doeleinden. Daarom gebeurt het ook steeds vaker dat werknemers binnen de onderneming toegang krijgen tot de SNS om hun taken te kunnen uitvoeren.

Meer hierover

Gebruik van eID

Iedere Belg heeft een (elektronische) identiteitskaart. Vroeger werd de identiteitskaart enkel gebruikt voor administratieve verplichtingen op het gemeentehuis en bij de politie, maar met de elektronische identiteitskaart (de eID) is het ook mogelijk om documenten elektronisch te ondertekenen en toegang te krijgen tot allerhande online toepassingen.  

Meer hierover

Klokkenluidersregelingen

Een werkgever roept een klokkenluidersregeling in het leven zodat iemand bepaalde (vermoedens van) mistoestanden in een bedrijf of in een openbaar bestuur kan melden.

Het bijhorende onderzoek moet echter steeds in overeenstemming gebeuren met de Privacywet aangezien er een verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden.

Meer hierover

Aanwerving

In de zoektocht naar de juiste persoon op de juiste plaats probeert de werkgever via informatie-inwinning bij de sollicitant een beslissing tot aanwerving of afwijzing te nemen.

De goedbedoelde ambitie van een werkgever om zoveel mogelijk informatie te vergaren over sollicitanten kent wel een wettelijke begrenzing via de Privacywet. Meer hierover

BYOD

De werkgever heeft het recht de installatie van software op te leggen die toelaat een mobiel toestel, of dat nu eigendom is van de gebruiker of niet, voornamelijk met het oog op de veiligheid van de professionele gegevens te configureren.

De werkgever moet hierbij echter ook rekening houden met de privacy van de werknemer.

Meer hierover