Onderzoek

U bent onderzoeker en wenst te weten hoe u correct met persoonsgegevens moet omgaan. De algemene regels van de Privacywet zijn van toepassing op onderzoek gevoerd aan de hand van persoonsgegevens.

De algemene regels van de Privacywet zijn van toepassing op onderzoek gevoerd aan de hand van persoonsgegevens.

De Privacywet erkent het belang van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek. Dit blijkt uit een aantal versoepelingen in de wet, specifiek gericht op onderzoek.

De regel is dat persoonsgegevens enkel gebruikt mogen worden voor een duidelijk en vooraf vastgesteld doel. Enkel de gegevens nodig om dat doel te bereiken mogen verwerkt worden.

De gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig om de doelstellingen te bereiken. Strikt toegepast zouden deze regels u verhinderen onderzoek te doen op bestaande gegevensbestanden.

Om historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, worden deze grondregels versoepeld:

  • na bereiken van het oorspronkelijk doel, mogen persoonsgegevens toch verder bewaard worden op voorwaarde dat ze enkel voor onderzoeksdoeleinden nog gebruikt zullen worden.
  • de verwerking voor historische, wetenschappelijke en statistische doeleinden wordt steeds verenigbaar geacht met de oorspronkelijke doeleinden, op voorwaarde dat de onderzoeker de bijzondere regels volgt uit hoofdstuk 2 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001.