06 okt
2015

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed uitspraak in de zaak Schrems met betrekking tot “safe harbor”

Op 26 juli 2000 besliste de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit dat de Verenigde Staten een gepaste bescherming bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens. Op 6 oktober 2015 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie die beslissing ongeldig.


De Safe Harbor beginselen, ook wel de veiligehavenbeginselen, werden ontwikkeld door het Amerikaans Departement voor handel in overleg met de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit. Safe Harbor werd in het leven geroepen om de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten te vergemakkelijken. De bedrijven die akkoord gaan met deze beginselen worden beschouwd als bedrijven die op vlak van gegevensbescherming voldoende waarborgen bieden.

De Autoriteit zal samen met haar Europese collega’s dit arrest bestuderen tijdens de plenaire zitting van de Werkgroep Artikel 29 op donderdag 8 oktober 2015. Dit arrest heeft invloed op alle gegevensdoorgiftes naar de Verenigde Staten en gelet op het belang ervan, is het aangewezen dit op Europees niveau te coördineren. Er wordt nog een andere plenaire zitting gepland in de komende dagen.

Nadat deze verschillende vergaderingen hebben plaatsgevonden, zal de Autoriteit vanaf 15 oktober 2015 haar beslissing en standpunt meedelen.

Vragen? Contacteer Sarah Boulerhcha, communicatieverantwoordelijke

+32 (0)2 274 48 08 of +32(0)473 85 15 97

sarah.boulerhcha@apd-gba.be