De elektronische identiteitskaart en onze privacy

Iedere Belg krijgt vanaf 12 jaar een identiteitskaart. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is er de zogenaamde Kids-ID. Sinds 2010 hebben alle Belgen een elektronische identiteitskaart, de eID. Vroeger werd de identiteitskaart enkel gebruikt voor administratieve verplichtingen op het gemeentehuis en bij de politie, maar met de eID is het ook mogelijk om officiële documenten elektronisch te ondertekenen. Bovendien wordt de eID ook ter vervanging van de SIS-kaart gebruikt (vanaf 2014). 

In het dagelijkse leven gebeurt het ook steeds vaker dat  winkeliers, banken, bibliotheken, videotheken, …, de eID van hun klanten willen lezen, en in veel gevallen nemen zij ook een papieren of elektronische kopie van de identiteitskaart. We staan er niet bij stil dat dit een probleem zou kunnen zijn voor de bescherming van onze persoonsgegevens. Daarom nam de Gegevensbeschermingsautoriteit het initiatief om een aantal vuistregels te formuleren voor een privacyvriendelijk gebruik van de identiteitskaart. Die worden hieronder toegelicht.

Aanbeveling uit eigen beweging over eID

Je identiteit mag je met alle mogelijke middelen aantonen, behalve wanneer de wet voorschrijft dat je identiteitskaart moet worden gebruikt. De identiteitskaart is echter de meest handige manier om je te identificeren, wat verklaart waarom meestal naar die kaart wordt gevraagd.

 

Welke wetgeving is van toepassing?

Wanneer je identiteitskaartgegevens worden ingeschreven in een bestand, is de Privacywet van toepassing. Met "bestand" bedoelen we een ordening of een structuur die toegang tot informatie over een bepaalde persoon vergemakkelijkt, bijvoorbeeld een alfabetische volgorde. Gewone chronologische lijsten, die bijvoorbeeld fietsverhuurders aan de kust meestal bijhouden, vallen hier dus niet onder. Dit soort manuele verwerkingen wordt echter steeds minder frequent: de meeste gegevens worden tegenwoordig in een computerbestand bijgehouden, wat nog wordt vergemakkelijkt doordat de eID voorzien is van een chip. Die bevat informatie die met het blote oog zichtbaar is (naam, voornaam, foto, rijksregisternummer,enz.) maar ook andere, niet-zichtbare informatie, waaronder het adres.

Meer hierover