Een bemiddeling aanvragen

U wordt geconfronteerd met een probleem inzake gegevensbescherming en U wenst de tussenkomst van de GBA.


De Eerstelijnsdienst zal trachten een akkoord te bereiken tussen de partijen. Indien geen akkoord wordt bereikt, zal het formeel verzoek na uw toestemming worden omgezet in een klacht. De Geschillenkamer zal dan het dossier opvolgen.

De behandelingstermijn bedraagt +/- 3 maanden omdat de behandeling een onderzoek vergt van de door de verschillende partijen meegedeelde stukken.

Indien politiediensten of inlichtingendiensten jouw gegevens verwerken, dan kun je respectievelijk met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) of met het Vast Comité I contact opnemen, omdat hiervoor een speciale procedure geldt.

Procedure

Stap 1

Verifieer de ontvankelijkheidsvoorwaarden

Uw aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn en een bewijs bevatten van de voorafgaande uitoefening van uw rechten bij de derde partij.

Stap 2

Download het formulier

Stap 3

Verzend uw ingevuld en ondertekend formulier

  • Ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  • Ofwel via onze website en al uw documenten hierna op te laden.

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.