20 jul
2022

Een nieuwe start voor de GBA: directeur en leden van het Kenniscentrum benoemd

Het Kenniscentrum van de GBA is opnieuw compleet. Cédrine Morlière is door de Kamer van volksvertegenwoordigers tot nieuwe directeur van het Kenniscentrum benoemd. In die hoedanigheid zal zij nu ook de functie van voorzitter van de Autoriteit waarnemen. Tegelijkertijd zijn Nathalie Ragheno, Gert Vermeulen en Griet Verhenneman als nieuwe leden van het Kenniscentrum benoemd, naast Marie-Hélène Descamps, Yves-Alexandre de Montjoye en Bart Preneel.  


Cédrine Morlière is goed bekend met de GBA, waar zij zeven jaar (sinds 2015) als juridisch adviseur heeft gewerkt. Voordien had ze voornamelijk een carrière als advocaat aan de Balie van Brussel, waar ze zich elf jaar lang heeft beziggehouden met het recht op de bescherming van persoonsgegevens, handelsrecht, en informatietechnologie. Binnen die vakgebieden heeft ze ook ervaring opgedaan als juridisch projectmanager bij een verzekeringsmaatschappij. Cédrine Morlière heeft een diploma recht aan de VUB en een diploma intellectuele eigendom aan de KUB. Voordien had ze al het diploma van licentiaat in Franse taal- en letterkunde behaald aan de ULB.

Voortaan zal Cédrine Morlière dus aan het hoofd van het Kenniscentrum staan, de dienst van de GBA die hoofdzakelijk adviezen uitbrengt over Belgische wetgevende of regelgevende teksten die verwerkingen van persoonsgegevens met zich meebrengen.

Aangezien de wet voorziet in een roulerend voorzitterschap tussen de directeur van het Algemeen Secretariaat (voor drie jaar) en de directeur van het Kenniscentrum (voor de volgende drie jaar), zal Cédrine nu ook het voorzitterschap van de GBA waarnemen. Dat is een grote uitdaging, aangezien het risico bestaat dat de Kamer van volksvertegenwoordigers beslist om twee directeurs te ontnemen (van de vijf die de wet voorziet), met alle mogelijke organisatorische uitdagingen van dien.

De Autoriteit is verheugd, ondanks de huidige moeilijke situatie, om opnieuw te kunnen rekenen op een volledig functionerend Kenniscentrum, met een gloednieuwe directeur en nieuwe externe leden. Dit betekent een nieuwe start voor de GBA, die zich naast haar sanctionerende bevoegdheden, ook wil toespitsen op preventieve acties. Het Kenniscentrum van de GBA draagt actief bij aan deze missie door zijn a-priorische controle van de kwaliteit van de Belgische wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Afhankelijk van de prioriteiten van de GBA, kan deze dienst ook op eigen initiatief toepasselijke regels mee verduidelijken over elke kwestie die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens, door aanbevelingen te publiceren, hetzij op Belgisch niveau, hetzij in samenwerking met het Europees Comité voor gegevensbescherming.  

Cédrine Morlière, voorzitter van de GBA en directeur van het Kenniscentrum: "Dankzij mijn kennis van de Autoriteit, de uitdagingen waar zij voor staat en haar dynamiek, denk ik bruggen te kunnen slaan tussen de verschillende directies, en op duurzame en positieve wijze te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de Autoriteit in een digitale wereld in volle expansie. Ik verheug mij nu al op het werk dat wij samen zullen verrichten, in een geest van dialoog en overleg met alle betrokken partijen.”