68 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 51 tot 60 op 68

Archief
CBPL

Advies nr. 60/2013 van 27 november 2013

2013
Adviesaanvraag m.b.t. het voorontwerp van wet met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor Belgische paspoorten en reisdocumenten
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 20/2013 van 5 juni 2013

2013
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen aangaande de werking van het netwerk van de sociale zekerheid – Bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 08/2013 van 13 maart 2013

2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 29/2012 van 12 september 2012

2012
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 01/2011 van 20 juli 2011

2011
Adviesaanvraag m.b.t. de aanwijzing van de consulent inzake informatieveiligheid voor het Rijksregister
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2010 van 9 juni 2010

2010
Aanbeveling betreffende de toepassing van de circles of trust en de transparantieverplichting m.b.t. de raadplegingen van de informatiegegevens van het Rijksregister
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 01/2010 van 24 maart 2010

2010
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2010 van 17 maart 2010

2010
Aanbeveling over de na te leven basisbeginselen bij het gebruik van e-ticketing door de openbare vervoersmaatschappijen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 12/2009 van 29 april 2009

2009
Adviesaanvraag vanwege de FOD Binnenlandse Zaken m.b.t. een aantal vragen die rezen naar aanleiding van beraadslaging
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2008 van 24 september 2008

2008
Aanbeveling met betrekking tot het toegangs- en gebruikersbeheer in de overheidssector
Categorie : Publicaties