70 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 51 tot 60 op 70

Archief
CBPL

Advies nr. 117/2018 van 7 november 2018

2018
adviesaanvraag inzake een ontwerp van juridische basis voor inzage van gezondheidsgegevens via een elektronisch platform
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 141/2018 van 19 december 2018

2018
Advies betreffende een voorontwerp van decreet en een voorontwerp van ordonnantie houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2018 van 28 februari 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende het uittreksel van het voorontwerp van wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten en tot …
Categorie : Publicaties

Document

Beheersplan 2020

2020
Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020 –2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 46/2015 van 25 november 2015

2015
Advies inzake een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 58/2014 van 5 november 2014

2014
Adviesaanvraag betreffende de ontwerpen van koninklijk betreffende de voorwaarden waaronder de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten kunnen worden aangeboden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 115/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 101/2018 van 17 oktober 2018

2018
Adviesaanvraag inzake een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 100/2018 van 26 september 2018

2018
Voorontwerp van wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
Categorie : Publicaties

Document

Aanbeveling nr. 01/2021 van 1 december 2021

2021
Aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens
Categorie : Publicaties