69 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 11 tot 20 op 69

Pagina's

De eID op de werkplek

2020
Elke Belg heeft een (elektronische) identiteitskaart. Vroeger werd de identiteitskaart uitsluitend gebruikt voor administratieve verplichtingen tegenover de gemeente en …
Categorie : Themas

Pagina's

Elektronische identiteitkaart (eID)

2020
Zodra u een persoon vraagt om zijn of haar identiteitskaart voor te leggen, deze elektronisch te lezen of u eist van hen dat hij zich authenticeren op uw website met behulp van hun identiteitskaart, …

Pagina's

Praktische toepassingen

2020
Enkele praktische toepassingen over het voorleggen en het uitlezen van de eID.

Document

Arrest van 19 februari 2020 van het Marktenhof

2020
Hof van Beroep - Arrest van 19 februari 2020 (2019/AR/1600)
Categorie : Publicaties

Document

Beheersplan 2020

2020
Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020 –2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.
Categorie : Publicaties

Document

Aanbeveling nr. 01/2020 van 17 januari 2020

2020
Aanbeveling betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden
Categorie : Publicaties

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit sanctioneert een handelaar voor het disproportionele gebruik van de eID om een klantenkaart aan te maken

2019
De Autoriteit bestraft een handelaar die als enig middel voor de aanmaak van een klantenkaart, de lezing van de elektronische identiteitskaart voorstelt. De opgelegde administratieve …

Document

Advies nr. 115/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Franse Gemeenschapsregering houdende wijziging van het besluit van 8 mei 2018 betreffende de adoptie.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, §1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Categorie : Publicaties