70 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 11 tot 20 op 70

Pagina's

eID uitlezen

2020
Met behulp van een kaartlezer is het mogelijk om uw identiteitskaart elektronisch te lezen. Daarmee kunnen uw persoonlijke gegevens, die in de microchip van uw identiteitskaart …
Categorie : Themas

Pagina's

eID voorleggen

2020
Men mag u niet identificeren tenzij dit noodzakelijk is. De concrete reden die deze noodzaak rechtvaardigt, moet rechtmatig zijn en u moet er duidelijk en nauwkeurig over worden …

Archief
CBPL

Advies nr. 01/2010 van 24 maart 2010

2010
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 13/2005 van 7 september 2005

2005
Advies met betrekking tot 3 wetsvoorstellen tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 19/2014 van 19 maart 2014

2014
Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en tot wijziging van de wet van 8 augustus …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 48/2006 van 20 december 2006

2006
Advies met betrekking tot de beslissing van de ministerraad om over te gaan tot de uitreiking van elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 33/2006 van 6 september 2006

2006
Advies met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 06/2008 van 27 februari 2008

2008
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2015 van 13 mei 2015

2015
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen m.b.t. sectoren die onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken vallen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 01/2011 van 20 juli 2011

2011
Adviesaanvraag m.b.t. de aanwijzing van de consulent inzake informatieveiligheid voor het Rijksregister
Categorie : Publicaties