Rechten en beperkingen

De wet van 30 juli 2018 geeft u verschillende rechten met betrekking tot de foto's of video's waarop u verschijnt


De AVG heeft uw bestaande rechten versterkt. Zo voorziet de wet meer bepaald in:

 • het recht op informatie
  U moet er dus van op de hoogte te zijn dat uw gegevens worden verwerkt, om welke redenen en voor welke doeleinden. U kunt ook altijd contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke om te weten te komen welke gegevens hij over u heeft.
 • het recht op rectificatie
  U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige informatie die op u betrekking heeft. Dit voorkomt dat een organisatie valse informatie over u gebruikt of verspreidt.
 • het recht op toegang
  Dit betekent dat u uw de gegevens waarover men beschikt op elk moment kunt bekijken. Het is echter belangrijk te weten dat de verwerkingsverantwoordelijke eenvoudigweg kan bevestigen (per brief of zelfs per telefoon) dat hij in het bezit is van gegevens die op u betrekking hebben en nader omschrijft om welke gegevens het gaat.
 • Het recht van bezwaar
  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, mits u daarvoor ernstige redenen heeft. U mag dus geen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens wanneer dit wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Voor de rest behoudt u altijd het recht om u kosteloos en zonder verantwoording te verzetten tegen het onrechtmatig gebruik van uw gegevens wanneer deze voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt.

De AVG versterkt ook uitdrukkelijk uw recht om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, dit is het recht om bezwaar te maken tegen profilering.  Ook hier kunnen bepaalde afwijkingen bestaan, in het bijzonder in het geval waarin u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.