Toezicht van de Werkgever

Toezicht op de werkvloer gebeurt meer en meer op een elektronische manier. Aangezien e-mail, internet en andere ICT-toepassingen (zoals geolokalisatie en camerabewaking) hun weg gevonden hebben naar de werkvloer, stellen zowel werkgevers als werknemers steeds meer vragen over deze "moderne" vorm van gezagsuitoefening.


Terecht, in tegenstelling tot vroeger (waarbij de gezagsuitoefening eerder visueel en face to face gebeurde) bieden de controle-instrumenten waarover een werkgever vandaag beschikt technische mogelijkheden die bijzonder indringend kunnen zijn en dus een gevaar kunnen opleveren voor de privacy van de gecontroleerde werknemer.

Net daarom dat de Autoriteit aan een aantal van deze elektronische toepassingen bijkomende aandacht schenkt.