Gegevens van de werknemers

De werknemer behoudt (een deel van) zijn privacy op de werkvloer. Dit betekent echter niet dat de werkgever geen persoonsgegevens van zijn werknemers zou mogen verwerken of dat hij geen (elektronisch) toezicht mag uitoefenen op diezelfde werknemer. Het feit dat iemand een arbeidsovereenkomst sluit, impliceert dat deze persoon als werknemer instemt met een aantal beperkingen op de uitoefening van zijn grondrecht op privacy.

 


Een aantal van de veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens van werknemers kunnen hieronder reeds geraadpleegd worden.