Wat is direct marketing?

De AVG definieert niet wat er onder ‘direct marketing’ verstaan moet worden. Tot op heden bestaat er geen wettelijke, officiële of algemeen aanvaarde definitie van dit begrip op Europees niveau.


De GBA stelt voor het begrip direct marketing als volgt te interpreteren:

elke communicatie, in welke vorm dan ook, gevraagd of ongevraagd, afkomstig van een organisatie of persoon en gericht op de promotie of verkoop van diensten, producten (al dan niet tegen betaling), alsmede merken of ideeën, geadresseerd door een organisatie of persoon die handelt in een commerciële of niet-commerciële context, die rechtstreeks gericht is aan een of meer natuurlijke personen in een privé- of professionele context en die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt.

Direct marketing omvat alle vormen van communicatie, ongeacht of deze gericht zijn op de promotie van goederen of diensten, de promotie van ideeën, voorgesteld of ondersteund door een persoon of organisatie, maar ook de promotie van die persoon of organisatie zelf, met inbegrip van zijn/haar merkimago of de merken die zijn/haar eigendom zijn of door hem/haar worden gebruikt, met uitzondering van de promotie die wordt uitgevoerd op initiatief van overheidsinstanties die strikt handelen in het kader van hun wettelijke verplichtingen of openbare dienstverleningstaken voor diensten waarvoor zij alleen verantwoordelijk zijn.

De berichten kunnen bijgevolg zowel uit de commerciële als de niet-commerciële sector komen, zoals de politieke sector of non-profitorganisaties.

Het begrip direct marketing omvat geen marktonderzoeken, peilingen of tevredenheidsenquêtes, op voorwaarde dat de communicatie uitsluitend voor dat doel geschiedt.

Als een merk u vraagt een online poll in te vullen met de vermelding dat uw persoonsgegevens louter in het kader van deze peiling verwerkt worden, mag datzelfde merk u niet tegelijkertijd zijn producten verkopen of acties promoten. Als het dat wel doet, gaat het niet langer om een peiling alleen maar om een directmarketingcampagne. In dat geval moet het merk specifieke regels in acht nemen, te beginnen met zijn plicht u duidelijk te informeren over zijn bedoelingen.

Het begrip direct marketing heeft ook geen betrekking op advertenties die willekeurig op het internet verschijnen, zoals banneradvertenties, zolang ze niet alleen aan u maar ook aan elke andere bezoeker van de betreffende website getoond worden, zonder dat persoonsgegevens verzameld/gebruikt worden. Als een banneradvertentie op een gerichte manier op het scherm verschijnt, bv. op basis van uw browsegeschiedenis, is dat direct marketing.

Hetzelfde geldt voor folders die in alle brievenbussen van het Koninkrijk, een Gewest of een gemeente worden verspreid. De ‘ongeadresseerde post’ is niet a priori een instrument voor direct marketing. Als een bedrijf echter specifiek en alleen in uw brievenbus en die van de medebewoners van uw wijk reclamefolders verdeelt en u uitnodigt op een inhuldiging of om producten te komen testen, net omwille van het feit dat u een ‘buur’ van dat bedrijf bent, is dat bv. wel direct marketing

Directmarketingcommunicatie betreft alle berichten die rechtstreeks aan u worden gericht met als doel een merk of persoon te promoten, of diensten of producten voor te stellen, ongeacht of u er al dan niet om hebt gevraagd.

Onthoud tot slot dat elke marketingboodschap waarvoor geen persoonsgegevens verwerkt moeten worden, uitgesloten is van het toepassingsgebied van de regels die voortvloeien uit de AVG.

Vragen

Nee. Dat is het enkel als uw bank tijdens het telefoongesprek ook andere diensten aanbiedt waar u tot nu geen toegang toe had of die u nog niet overwogen hebt.

Ja. Als u per post reclamezendingen ontvangt die uw gegevens vermelden, gaat het wel degelijk om direct marketing en niet om ‘ongeadresseerde post’.

Nee. Tenzij uw vriend van plan is zijn bruiloft te laten sponsoren door een merk waarvan hij de producten en/of diensten tijdens dit event promoot.

Een bericht in een pop-upvenster valt onder direct marketing als het een mededeling bevat, bedoeld om een product, dienst of organisatie te promoten en als het aan u wordt gericht op basis van uw profiel, surfgedrag, geolocatie, ... Concreet betekent dit, dat het niet zichtbaar is voor elke gebruiker van de website, maar slechts voor bepaalde bezoekers op basis van een analyse van een aantal van hun persoonsgegevens.