De Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Omdat het erg makkelijk is om een grote schuldenlast op te bouwen, wilde de wetgever de consument daartegen beschermen door de oprichting van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.


Registratie van woon- en consumentenkrediet

Het eerste bestand dat de Centrale bijhoudt, heeft betrekking op de registratie van woon- en consumentenkredieten, in juridisch jargon het zogenaamde bestand van de gereglementeerde registraties (gegevens waarvan de registratie wel geregeld wordt door hoofdstuk 3 van titel 4 van Boek VII van het wetboek van economisch recht). Dit bestand registreert alle gegevens over consumentenkrediet en hypothecair krediet. Het bestand heeft een positief luik en een negatief luik.

De Centrale houdt daarnaast ook een tweede bestand voor de niet-gereglementeerde registraties bij. Daarin staan de gegevens waarvan de registratie niet wordt geregeld door hoofdstuk 3 van titel 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht. Dit bestand heeft enkel een negatief luik.

Hierin worden alle afgesloten kredieten geregistreerd. Nadat u een lening hebt afgesloten, moet de kredietgever binnen de twee dagen de gegevens van het contract doorgeven aan de Centrale, die vervolgens de gegevens registreert in het positief luik van het bestand van de gereglementeerde registraties.

Dankzij dit systeem kan de kredietgever nagaan of uw bestaande kredietlast niet te hoog is vóór hij u een lening toekent.

Na de looptijd van het contract verdwijnen die gegevens uit het positief luik, tenzij het contract ook wordt vermeld in het negatief luik van het bestand.

 

Bestand van de gereglementeerde registraties

Wanneer u een bepaalde tijd achterstaat met uw afbetalingen of wanneer u helemaal niet meer afbetaalt, geeft de kredietgever deze informatie door aan de Centrale, die de gegevens in het negatieve luik van het bestand zal registreren. Dankzij dit systeem kan de kredietgever - vóór hij u een lening toestaat - vaststellen of u nu al terugbetalingsproblemen hebt of hebt gehad. Hier moet de kredietgever zijn verantwoordelijkheid opnemen en beoordelen of hij u al dan niet een nieuwe lening zal toekennen.

Het is de wet die strikt bepaalt wanneer er sprake is van wanbetalingen. De criteria om als wanbetaler te worden geregistreerd, verschillen volgens het soort kredietcontract dat werd afgesloten, maar zijn grosso modo gelijk voor beide bestanden.

Bestand voor de niet-gereglementeerde registraties

In het negatieve luik zijn gegevens opgenomen over de terugbetalingen van natuurlijke personen (geen bedrijven) voor:

  • niet-toegelaten schulden op een zichtrekening (te veel en/of te lang in het rood staan);
  • professionele kredieten die niet wreden terugbetaald (leningen die u bijvoorbeeld als zelfstandige hebt afgesloten om uw zaak op te starten).

Met hoofdstuk 3 van titel 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht van het Koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan PArticulieren wordt de werking geregeld van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Deze centrale houdt alle afgesloten kredietovereenkomsten bij. Als u een krediet aanvraagt kan de kredietgever onmiddellijk zien:

  • welke kredieten u heeft lopen;
  • hoeveel kredieten u heeft lopen;
  • of u al dan niet correct afbetaalt.

Zo strijdt de wetgever tegen het opbouwen van een overmatige schuldenlast. De kredieten die worden bijgehouden door de Centrale zijn kredieten die werden afgesloten voor privédoeleinden, zoals hypothecair krediet en consumentenkrediet (zoals bv. leningen op afbetaling, aankopen op afbetaling, kredietkaarten waarvoor een krediet werd geopend).

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren maakt deel uit van de Nationale Bank van België.

De centrale houdt 2 grote bestanden bij met gegevens over natuurlijke personen (geen bedrijven) die een kredietovereenkomst hebben afgesloten. Omdat het hier duidelijk gaat om verwerkingen van persoonsgegevens is ook de AVG van tel en zal de Autoriteit een rol te spelen hebben wanneer er klachten zijn.