19 jul
2017

Resultaat van het onderzoek naar gerichte tv-reclame door Telenet en Proximus

Proximus en Telenet breiden hun TV-reclameaanbod uit op basis van het persoonlijk kijk- en/of surfgedrag van de klant. De Autoriteit boog zich over deze nieuwe vorm van meer gepersonaliseerde TV-reclame en vond samen met de operatoren het gewenste evenwicht tussen de bedrijfsbelangen en de privacy van de klant. “De operatoren hebben onze opmerkingen ter harte genomen. Wij zijn tevreden met het bereikte resultaat”, zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Autoriteit.


Context

Het gebruik door Proximus en Telenet van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en klantprofilering is niet nieuw. Beide operatoren verzamelen en gebruiken al langer adres- en productgegevens, alsook de kijkvoorkeur van de klant en extern aangekochte gegevens om de eigen gerichte marketingcommunicatie naar de klant toe te personaliseren.

Proximus en Telenet wensen de kijkvoorkeur van de klant nu ook te gebruiken om de klant gerichte TV-reclame te kunnen aanbieden van derden (omroepen en adverteerders) en voor direct marketingdoeleinden. Als de klant daarmee instemt, wil Telenet daarbij ook zijn surfgedrag verzamelen en gebruiken. Beide operatoren stellen hiervoor verschillende formules ter beschikking waarbij de klant zelf kan aangeven welke informatie over hem verwerkt mag worden en voor welk doel.

Onderzoek door de Autoriteit

De Autoriteit was bezorgd over de privacy van de klant en heeft de aangekondigde nieuwe praktijken van beide operatoren uitgebreid onderzocht.

Zij was van oordeel dat het actuele privacybeleid van Proximus en Telenet rond deze nieuwe vorm van gerichte TV-reclame en direct marketing nog voor verbetering vatbaar was om te kunnen spreken van een voldoende evenwicht tussen de economische belangen van de operatoren en de privacybelangen van de klant.

Zo moet het onder meer duidelijk zijn welke gegevens gebruikt worden voor gerichte TV-reclame; dat zowel nieuwe en bestaande klanten de standaard instelling “gerichte TV-reclame ontvangen” steeds kunnen aanpassen; dat operatoren consumentengegevens van ‘data brokers’ zoals bijvoorbeeld Bisnode aankopen; of dat in geval de klant zicht verzet tegen gerichte TV-reclame, de gegevens wel nog kunnen worden gebruikt voor andere legitieme doeleinden, zoals facturatie.

Er werd met beide operatoren overeengekomen rekening te houden met de strengere vereisten inzake toestemming die in werking treden vanaf mei 2018 wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing zal worden. Nieuwe klanten zullen vanaf dan voor gerichte Tv-reclame uitdrukkelijk toestemming moeten geven, en bestaande klanten wiens toestemming eerder impliciet werd verkregen, zullen eraan worden herinnerd dat ze steeds hun privacy-instellingen kunnen aanpassen (lees: privacyvriendelijker kunnen maken).

Evenwicht

De Autoriteit is tevreden met het bereikte resultaat. “Er werd met beide operatoren een goede oplossing onderhandeld, waaruit blijkt dat de Autoriteit zich niet principieel verzet tegen nieuwe vormen van reclame of direct marketing, maar steeds streeft naar een adequaat evenwicht tussen de gerechtvaardigde economische belangen van de bedrijven en de privacybelangen van de burger”, aldus de Autoriteit.