Kan de voortzetting van het surfen op een website gelden als een toestemming?

Neen.

De voortzetting van het surfen kan niet worden beschouwd als een geldige toestemming voor de installatie en het lezen van de "niet-functionele" cookies. De toestemming die internetgebruikers moeten geven voor het plaatsen (en raadplegen) van dit type cookies moet, om geldig te zijn, voldoen aan de algemene rechtmatigheidsvoorwaade van de toestemming zoals voorzien in de AVG. Hieruit volgt dat deze toestemming dus het resultaat moet zijn van een actieve aanpak door de internetgebruiker, zoals een klik of het activeren van een knop door te slepen. De toestemming is dus niet geldig als deze wordt verzameld door middel van een standaard aanvinkvakje dat de gebruiker moet uitvinken om te weigeren toestemming te geven. Deze toestemming moet ook geïnformeerd zijn, wat betekent dat de actieve aanpak die van de internetgebruiker wordt gevraagd, moet worden voorafgegaan door het verstrekken van duidelijke en volledige informatie over de soorten cookies die worden geplaatst en de gevolgen van het plaatsen van deze cookies voor het toekomstige gebruik van de persoonsgegevens van de internetgebruiker. De AVG eist ook dat de toestemming voor het plaatsen van cookies specifiek is, zodat het feit dat een gebruiker de spelknop activeert, een aankoop bevestigt of de voorwaarden accepteert niet voldoende is om aan te nemen dat hij rechtmatig toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies. Ten slotte moet de toestemming vrij en ongedwongen zijn. Deze eis houdt met name in dat de gebruiker bepaalde diensten of voordelen niet kan worden geweigerd op grond van het feit dat hij niet heeft ingestemd met het gebruik van niet-functionele cookies.