03 sep
2021

De GBA neemt contact op met de initiatiefnemers van een platform dat is opgericht om “linkse praatjes” in de klas aan te geven

De GBA heeft via de pers vernomen dat door de jongerenorganisatie van een politieke partij een platform is opgericht om “linkse” praatjes in de klas aan te geven. De GBA heeft twijfels bij de rechtmatigheid van deze actie en neemt contact op met de initiatiefnemers om hierover meer informatie te krijgen.


Bij het begin van dit schooljaar heeft een platform van een jongerenorganisatie van een politieke partij media-aandacht gekregen. Deze website nodigt leerlingen uit om “linkse” ideeën in de klas te melden. Via het formulier dat online op de site wordt aangeboden, kunnen ook afbeeldingen of video’s verstuurd worden om de melding te ondersteunen.

De GBA herinnert eraan dat gegevens met betrekking tot politieke opvattingen gevoelige gegevens zijn in de zin van de AVG (artikel 9). De verwerking van die gegevens is daarom in principe verboden. In de AVG zijn echter enkele uitzonderingen opgenomen om de verwerking van dit soort gegevens toe te staan (zoals het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming, of het beheer van de leden door een politieke partij, enzovoort), maar het is hier niet duidelijk in welke mate deze uitzonderingen van toepassing zouden kunnen zijn.

De GBA heeft een brief gestuurd naar de initiatiefnemers van het platform om meer uitleg te krijgen over de actie.

David Stevens, voorzitter van de GBA: “ De GBA waakt over de naleving van de verordening inzake gegevensverwerking. Toen wij van deze actie hoorden, hebben wij snel besloten contact op te nemen met de initiatiefnemers. Het is voor ons belangrijk meer informatie te krijgen over dit platform, want wij herinneren eraan dat inlichtingen over de politieke oriëntatie van een persoon bijzondere gegevens zijn die in principe niet mogen worden verzameld. Iedere persoon van wie de gegevens zonder zijn medeweten worden verwerkt en hergebruikt zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat, kan zich tot de GBA richten om zijn rechten te laten herstellen. Wij hebben overigens al enkele klachten van burgers ontvangen.

Peter Van den Eynde, inspecteur-generaal, en Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer, vervolgen: “Wij hebben een aantal onderzoeksbevoegdheden en kunnen zware sancties opleggen, afhankelijk van de ernst van de zaak. Indien een inbreuk vastgesteld wordt, zijn het niet alleen de initiatiefnemers die zich blootstellen aan sancties. Ook iedere andere persoon die deelneemt aan deze actie, die de onrechtmatige verwerking van gevoelige gegevens van een andere persoon met zich meebrengt (in dit geval de leerlingen die docenten registreren of die het platform gebruiken), kan aansprakelijk worden gesteld.

Alexandra Jaspar, directeur van het Kenniscentrum, voegt eraan toe: “De rechtmatigheid van een verwerking van gevoelige gegevens, het gebruik van foto’s en video’s en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer online, zijn allemaal prioriteiten die wij hebben vastgesteld in ons Strategisch Plan 2020-2025. Om die reden willen wij in deze zaak proactief reageren om zowel docenten als leerlingen te beschermen.