De leden van het directiecomité

Het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit is samengesteld uit vijf leden, die elk ook aan het hoofd staan van een van de vijf diensten van de GBA. In afwachting van de invulling van twee mandaten, is het directiecomité van de GBA momenteel samengesteld uit de Directrice van het Kenniscentrum (en de Voorzitster van de GBA), de Inspecteur-Generaal, en de Voorzitter van de Geschillenkamer.


De directeurs van de GBA worden benoemd voor een termijn van 6 jaar.

Het voorzitterschap wordt alternerend waargenomen door de Directeur van het Algemeen Secretariaat tijdens de eerste 3 jaar van het mandaat en door de Directeur van het Kenniscentrum, de volgende drie jaar.

Cédrine Morlière is directrice van het Kenniscentrum van de GBA en Voorzitter van de Autoriteit. Zij is ook lid van het directiecomité.
Cédrine Morlière is vertrouwd met de GBA, waar zij zeven jaar (sinds 2015) als juridisch adviseur heeft gewerkt. Voordien werkte ze voornamelijk als advocaat aan de Balie van Brussel, waar ze zich elf jaar lang heeft beziggehouden met het recht op de bescherming van persoonsgegevens, handelsrecht, en informatietechnologie. Binnen die vakgebieden heeft ze ook ervaring opgedaan als juridisch projectmanager bij een verzekeringsmaatschappij. Cédrine Morlière heeft een diploma recht aan de VUB en een diploma intellectuele eigendom aan de KUB. Voordien had ze al het diploma van licentiaat in Franse taal- en letterkunde behaald aan de ULB.

Peter Van den Eynde is Inspecteur-Generaal bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en lid van het directiecomité.
Peter Van den Eynde was rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie sedert eind 2006. Daar werkte hij op de afdeling Externe Betrekkingen waar de meeste informatievragen en klachten worden behandeld. Vanaf 2017 was hij waarnemend afdelingshoofd van deze dienst die omgevormd werd tot de Eerstelijnsdienst van de GBA. Hij startte zijn professionele carrière in 2000 als universitair medewerker van een politieke fractie in het federale parlement waar hij zich voornamelijk bezighield met strafrecht, ethische zaken en privacy. Hij is in het bezit van een diploma rechten en criminologie van de VUB.

Prof. dr. Hielke Hijmans is voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA, en lid van het directiecomité.
Hij is deeltijds hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB, Instituut voor Europese Studies), lid van de Commissie Meijers (ngo voor de grondrechten van de EU) en docent aan de Universiteit van Luxemburg.
Hij is auteur van The European Union as Guardian of Internet Privacy: The Story of Art 16 TFEU (Springer 2016), gebaseerd op zijn doctoraatsthesis. Voor zijn aanstelling bij de GBA werkte hij als consultant over EU-recht en gegevensbescherming, onder meer bij het Centre for Information Policy Leadership (een denktank in Washington, Londen en Brussel) en bij Considerati (een adviesbureau in Amsterdam).  Hij heeft ook een tiental jaren gewerkt bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), onder meer als afdelingshoofd Beleid en Advies. Voordien heeft hij ook gewerkt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (kabinet van advocaat-generaal Geelhoed), en bij de ministeries van Landbouw, Milieu en Justitie in Den Haag, waar hij zich voornamelijk bezighield met wetgeving en EU-recht. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en de VUB.