Aanbevelingen op eigen initiatief inzake verkiezingen

Ter gelegenheid van wetgevingsadviesaanvraag 160/2023 van 11 december 2023 heeft het Kenniscentrum op eigen initiatief haar aanbevelingen uiteengezet voor de wetgever en de verwerkingsverantwoordelijken van de kiezerslijstgegevens ten behoeve van verkiezingsreclame per post.


In dit advies staan de aanbevelingen van de GBA met betrekking tot:

  • de verstrekking van kopieën van kiezerslijsten aan politieke partijen en kandidaten ten behoeve van verkiezingscampagnes per post (overw. 29 e.v.);
  • de invoering van voldoende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de uitwisseling van gegevens uit kiezerslijsten, met name gebruikers- en toegangsbeheer tot de digitale ruimte met behulp van sterke authenticatiemiddelen (overw. 21-24 en 25-27);
  • de invoering van waarborgen bij de verstrekking van kiezerslijsten aan politieke groeperingen en kandidaten: het recht van bezwaar en het recht op informatie;
  • de schrapping van bepaalde gegevens bij het ontbreken van een naar behoren gemotiveerde rechtvaardiging in de geldende wetgeving (overw. 59-75).

Het Kenniscentrum wijst erop dat bij gebrek aan verduidelijking hierover in de wetgeving die de verstrekking van kiezerslijsten met het oog op gerichte verkiezingspropaganda per post organiseert, het aan de verwerkingsverantwoordelijken van deze lijsten is om ervoor te zorgen dat passende waarborgen worden toegepast. Het is aan hen om in dit opzicht hun uiterste best te doen. Het advies bevat ook praktische aanbevelingen betreffende de te overleggen bewijsstukken en het blurren van gegevens bij volmachtstemmen (overw. 9 e.v.).

Interessante links