02 mei
2018

Autoriteit publiceert jaarverslag 2017

Aan de vooravond van de AVG, die de huidige Autoriteit grondig zal hervormen, presenteert de Autoriteit haar laatste jaarverslag alvorens haar transformatie naar de “Gegevensbeschermingsautoriteit”. Naast de AVG-gerelateerde werkzaamheden, werd 2017 het jaar waarin de Autoriteit zich ongunstig uitsprak over de langdurige bewaring van vingerafdrukken, de rem plaatste op de massale screening van festivalgangers en asielzoekers en pleitte voor een gelimiteerd cameranetwerk voor politiediensten. De Autoriteit publiceerde ook haar Big Data rapport, een leidraad voor toekomstige big data projecten. De toegenomen zichtbaarheid van de Autoriteit resulteerde opnieuw in een stijging van het aantal behandelde dossiers. En op de vernieuwde jongerenwebsite ‘Ik beslis’ werd het lesmateriaal over online media en portretrecht bijgewerkt.


AVG

Op 25 mei 2018 verandert de regelgeving rond gegevensbescherming. Dan wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) van toepassing. De Autoriteit ontwikkelde in 2017 heel wat materiaal en nuttige informatie om dataverwerkers te helpen bij de voorbereiding ervan: een aanbeveling en template voor het verwerkingsregister en richtlijnen over gedragscodes en de functionaris voor gegevensbescherming. Zij bleef ook voortdurend in overleg met relevante stakeholders over de bekommernissen en noden over de concrete toepassing van de AVG op het terrein. Dit zal in 2018 resulteren in verschillende informatiebrochures. 

Belangrijke dossiers

De Autoriteit verleende een ongunstig advies over de langdurige bewaring van vingerafdrukken in het kader van identiteitsfraude en waarschuwde voor de risico's verbonden aan de oprichting van een databank met vingerafdrukken (van een groot percentage) van de Belgische bevolking die niet in verhouding staat met het aantal fraudeurs. Dataminimalisatie moet de norm blijven.

Niet alleen de massale screening van de bezoekers van het festival Tomorrowland stuitte op kritiek van de Autoriteit; zo ook het voornemen om asielaanvragen te beoordelen aan de hand van de informatie met betrekking tot de asielzoekers - beschikbaar op hun smartphone en sociale media-platformen. Een gebrek aan “vrije” toestemming in hoofde van de hulpzoekende asielzoeker en onvoldoende privacywaarborgen warende voornaamste bezwaren tegen deze digitale screening.

In een derde advies over de nieuwe Camerawet vestigt de Autoriteit er de aandacht op dat het uitdijende netwerk van politiedatabanken de mogelijkheid creëert om op grootschalige wijze bewegingspatronen van natuurlijke personen in kaart te brengen, wat evident risico’s met zich meebrengt qua privacybescherming.

Het Big Data rapport bevat aanbevelingen aan de hand waarvan concrete projecten in de praktijk kunnen worden beoordeeld. Bedoeling was om een multidisciplinair rapport te maken met zowel technische als juridische overwegingen in het licht van de AVG.

Facebook

Sinds de aanbeveling van de Autoriteit uit 2015 heeft Facebook haar cookiebeleid en –praktijken meermaals gewijzigd. Ondanks de wijzingen meende de Autoriteit dat Facebook nog steeds geen geldige toestemming van de betrokkenen bekomt. In een nieuwe aanbeveling aan Facebook vroeg de Autoriteit dat het sociale mediabedrijf haar cookiebeleid in overeenstemming brengt met de Belgische privacywet. Deze tweede Facebook aanbeveling bevat opnieuw bijkomende richtsnoeren voor uitbaters van externe websites die gebruik maken van Facebook technologieën en diensten en een aantal aanbevelingen aan internetgebruikers die zich willen beschermen tegen de volgpraktijken van Facebook door middel van social plug-ins en pixels.

De activiteiten van de Autoriteit in cijfers

Net als in de voorgaande jaren is ook het aantal ontvangen dossiers in 2017 opnieuw gestegen. Zo behandelde de Autoriteit bijvoorbeeld 4.934 kerndossiers (een stijging van het aantal kerndossiers met 443 ten opzichte van de 4.491 dossiers in 2016). Deze dossiers kunnen als volgt worden ingedeeld: 4.389 informatievragen, 173 vragen om bemiddeling en 372 controledossiers.
De meeste informatievragen handelen over bewakingscamera’s, de privacybeginselen, de rechten van betrokkenen, het recht op afbeelding en de aangiftes in het openbaar register.

Het aantal aangiftes van nieuwe gegevensverwerkingen kende in 2017 een lichte daling met 9.433 aangiftedossiers ingediend via het e-loket, waarvan 6.916 nieuwe aangiftes voor camerabewaking.


Het jaarverslag is digitaal beschikbaar op de website van de Autoriteit.

We zijn ook terug te vinden op Twitter. Volg ons via @CBPL_CPVP.