Laatste update: 13/09/2016
13 sep
2016

Autoriteit onderzoekt direct marketing praktijk van Telenet: “opt-in” moet de basis zijn

De Autoriteit heeft kennis genomen van het voornemen van Telenet om binnenkort te starten met tv-reclame op basis van kijk-en surfgedrag. Zij onderzoekt de zaak verder, maar het is nu reeds duidelijk dat zij niet akkoord kan gaan met de keuze van “opt-out” voor bestaande klanten die Telenet hierbij maakt. De onderhandelingen met Telenet zijn volop aan de gang. Het verbaast de Autoriteit dan ook dat midden deze besprekingen er toch wordt overgegaan tot het aankondigen van de uitrol van het project.


Belangrijk is dat Telenet hierbij voldoende duidelijk aangeeft dat de gegevens van haar klanten, en dan meer specifiek hun kijkgedrag, ook kunnen gebruikt worden voor het tonen van gerichte reclame op televisie. Gelet op het feit dat deze nieuwe methode pas zal figureren in de nieuwe algemene voorwaarden kan worden besloten dat er op zijn minst een onderscheid moet gemaakt worden tussen bestaande klanten en nieuwe klanten.

Wat de bestaande klanten betreft zou moeten gewerkt worden met een toestemming die voldoet aan de voorwaarden van de Privacywet: met andere woorden moet de toestemming vrij, specifiek, ondubbelzinnig en op informatie berusten. Dit lijkt in de huidige omstandigheden enkel mogelijk te zijn via een “echte” opt-in mogelijkheid.

Wat de nieuwe klanten betreft, zou naar de letter van de Privacywet kunnen gewerkt worden met een opt-out mogelijkheid.

In beide opties is het evenwel van belang dat de klanten (zowel de bestaande als de nieuwe) voldoende duidelijk geïnformeerd worden. Het geven van voldoende informatie situeert zich immers op verschillende vlakken en momenten, zoals bijvoorbeeld bij het voeren van een informatiecampagne, op de maandelijkse facturen, in de wettelijk vereiste teksten zoals de algemene voorwaarden en een aparte privacy policy,…

De Autoriteit dringt er bij Telenet op aan hierover meer duidelijkheid te verschaffen.