Actua

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit is momenteel op zoek naar 2 statutaire en 2 contractuele ambtenaren binnen haar administratie. De inschrijvingen worden op 30/11/2018 afgesloten.

  • De website ondervindt momenteel problemen om bepaalde documenten (pdf) te downloaden. Wij stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen. In afwachting dat het probleem is verholpen, vindt u hier de recente beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  • Onder de nieuwe privacywetgeving, AVG, is het in bepaalde omstandigheden verplicht een “gegevensbeschermingseffectbeoordeling” - kortweg “GEB” (of DPIA in het Engels) uit te voeren. Een GEB is een procedure om te evalueren of een verwerking van persoonsgegevens risico’s inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon wiens data wordt verwerkt en hoe men deze risico’s kan beheersen.

  • De camerawetgeving werd vanaf 25/05/2018 gewijzigd en voorziet niet meer in een aangifte bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De bewakingscamera’s moeten vanaf nu elektronisch bij de politiediensten aangegeven worden via de website www.aangiftecamera.be.

  • Op 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraden. De Gegevensbeschermingsautoriteit roept de politieke partijen en de voorgedragen kandidaten op een privacyvriendelijke verkiezingscampagne te voeren.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.