Actua

  • Met grote verslagenheid hebben wij het overlijden vernomen van de heer Giovanni Buttarelli, de Europese toezichthouder voor de gegevensbescherming. Met zijn intelligente, creatieve en toekomstgerichte blik heeft Giovanni een onuitwisbare impact gehad op het privacy-debat in Europa en ver daarbuiten. Ook in de EDPB speelde hij steeds een vooraanstaande rol. Velen van ons hebben hem persoonlijk gekend en zullen zijn positieve en inspirerende gedrevenheid niet vergeten. Wij bieden ons medeleven aan aan zijn familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit is door Adecco op de hoogte gebracht van een lek van biometrische gegevens bij het bedrijf Suprema, waarbij de vingerafdrukken van ongeveer 2000 werknemers van Adecco Belgium betrokken zijn. De GBA herinnert eraan dat dit soort persoonsgegevens bijzonder gevoelig is en kondigt aan dat zij de zaak nauwlettend volgt. “Als Autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens van de burgers, hebben wij de plicht om dit op te helderen.”

  • De European Data Protection Board (EDPB) heeft richtsnoeren opgesteld over de verwerkingen van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur. Het doel is de betrokken verwerkingsverantwoordelijken te begeleiden. De EDPB onderwerpt deze tekst aan een publieke consultatie en nodigt de burgers uit commentaren of suggesties aangaande deze tekst te formuleren.

  • Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft in plenaire vergadering zijn advies goedgekeurd over de lijst van de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit met haar nationale criteria voor de accreditatie van toezichthoudende instanties (monitoring bodies) die toezicht zullen houden op de gedragscodes. Het EDPB heeft bevestigd dat alle gedragscodes (met uitzondering van de gedragscodes die betrekking hebben op verwerkingen door overheden en openbare diensten) moeten worden gecontroleerd door een geaccrediteerde toezichthoudende instantie.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit lanceert een bewustmakingscampagne voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van de campagne is de KMO's bij te staan en beter te ondersteunen bij de toepassing van de AVG. Om deze campagne uit te voeren, wil de Autoriteit een beroep doen op de beroepsorganisaties die de KMO's vertegenwoordigen en de professionele netwerken van functionarissen voor gegevensbescherming.

Verwante website

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.