Actua

  • De GBA ontvangt deze dagen uitzonderlijk veel vragen over het gebruik van allerlei soorten gegevens in de bestrijding van de COVID-19 epidemie. Ook voor ons zijn Volksgezondheid en de bestrijding van de verspreiding uiteraard van het allergrootste belang. We zien echter apps ontstaan die daarbij de bestaande regels niet respecteren en brengen daarom een aantal uitgangspunten in herinnering.

  • Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 ontving de Gegevensbeschermingsautoriteit recent een aantal terugkerende vragen betreffende de preventieve maatregelen die door bedrijven en werkgevers worden genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus en de voorwaarden waaronder persoonsgegevens - en in het bijzonder gezondheidsgegevens - in dit verband mogen worden verwerkt.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit publiceert de definitieve versie van haar Strategisch Plan 2020-2025, alsook een synthese van het plan en de feedback uit de publieke consultatie.

  • Vandaag publiceert de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een aanbeveling over direct marketing*, haar eerste aanbeveling voor het jaar 2020. Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de GBA: "Dagelijks maken talrijke actoren gebruik van direct marketing ter attentie van miljoenen personen en dit met steeds geavanceerdere technieken:  We moesten de regels uitleggen om ervoor te zorgen dat de rechten van de burgers worden nageleefd."

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceert vandaag, 12 december 2019, een ontwerp van haar strategisch plan 2019-2025. In de tekst worden de prioriteiten bepaald en de noodzakelijke middelen geïnventariseerd om organisaties en burgers te kunnen leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen. Daarbij wordt vooral gefocust op vijf belangrijke sectoren: de sector telecommunicatie en media, de overheid, direct marketing, het onderwijs en KMO’s, maar ook op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals gegevensbescherming online en gevoelige gegevens. Tot en met 7 januari 2020 wordt het strategisch plan onderworpen aan een openbare raadpleging. Na deze raadpleging zal de definitieve versie worden gepubliceerd.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

beschermjegegevens.be

Bescherm je gegevens. Hoe je dat kan, vind je uigebreid op deze informatieve website.