Actua

  • De AVG verplicht iedere toezichthoudende autoriteit om een lijst op te stellen van het soort verwerkingen waarvoor een GEB verplicht is en om deze lijst in bepaalde gevallen mee te delen aan het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECGB). De GBA heeft haar ontwerplijst voorgelegd aan het ECGB en daarna aangepast om te voldoen aan de aanbevelingen van het ECGB.

  • Heel wat bedrijven zijn nog niet in staat om hun klanten op de juiste manier inzage te geven in de persoonsgegevens die ze over hen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT NWS. Van de 40 aangeschreven bedrijven, gaven er 7 geen of een gebrekkig antwoord. Van de anderen volgde niemand de regels perfect. Lees hier de resultaten van het onderzoek.

  • De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 20/12/2018 het reglement van interne orde en het overgangsreglement van interne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurd.

  • Bericht voor alle instanties en regelgevers die een aanvraag indienen bij de GBA om een advies te bekomen. De GBA wordt de laatste drie maanden overweldigd door nieuwe adviesaanvragen. En dit van verschillende zijden, zowel federaal als vanuit de regio’s. Tot nu toe heeft de GBA steeds binnen de wettelijk gestelde termijn van zestig dagen het advies kunnen verlenen al hebben we daarvoor ook kunnen rekenen op de welwillendheid van enkele aanvragers die toelieten om enkele dagen over de termijn te gaan.

  • De camerawetgeving werd vanaf 25/05/2018 gewijzigd en voorziet niet meer in een aangifte bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De bewakingscamera’s moeten vanaf nu elektronisch bij de politiediensten aangegeven worden via de website www.aangiftecamera.be.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.