Actua

  • Het CCB (Centrum voor Cybersecurity België) lanceert in oktober samen met de Cyber Security Coalition een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid. Dit jaar worden alle internetgebruikers aangemoedigd om hun "digitale gezondheid" te verbeteren door software-updates uit te voeren en regelmatig back-ups te maken van belangrijke bestanden.

  • Onder de nieuwe privacywetgeving, AVG, is het in bepaalde omstandigheden verplicht een “gegevensbeschermingseffectbeoordeling” - kortweg “GEB” (of DPIA in het Engels) uit te voeren. Een GEB is een procedure om te evalueren of een verwerking van persoonsgegevens risico’s inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon wiens data wordt verwerkt en hoe men deze risico’s kan beheersen.

  • De camerawetgeving werd vanaf 25/05/2018 gewijzigd en voorziet niet meer in een aangifte bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De bewakingscamera’s moeten vanaf nu elektronisch bij de politiediensten aangegeven worden via de website www.aangiftecamera.be.

  • Op 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraden. De Gegevensbeschermingsautoriteit roept de politieke partijen en de voorgedragen kandidaten op een privacyvriendelijke verkiezingscampagne te voeren.

  • Eén van de nieuwe verplichtingen in de AVG betreft de verplichting tot het uitvoeren – in bepaalde omstandigheden – van een “gegevensbeschermings-effectbeoordeling” (GEB). Een GEB is een proces dat bedoeld is om de verwerking van persoonsgegevens te beschrijven, de noodzaak en evenredigheid ervan te beoordelen en de daaraan verbonden risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen te helpen beheren door deze risico's in te schatten en maatregelen te bepalen om ze aan te pakken.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.