Actua

  • In het kader van de bewustmakingscampagne voor KMO’s hebben 24 beroepsorganisaties de vragenlijst van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beantwoord. Ze vertegenwoordigen alle soorten KMO’s (micro-, kleine en middelgrote) uit alle bedrijfstakken en op alle niveaus (regionaal, nationaal, Europees en internationaal). De GBA stelt hun bijdrage, die ongetwijfeld onmisbaar is om de bewustmakingscampagne voor kmo’s te realiseren, bijzonder op prijs.

  • Ter gelegenheid van de Europese maand voor cyberveiligheid, lanceren het Centrum voor Cybersecurity België en de Cyber Security Coalition een sensibiliseringscampagne rond phishing. Klik niet zomaar op elke link. Kreeg je een verdacht bericht? Stuur ze naar verdacht@safeonweb.be.

  • De Autoriteit bestraft een handelaar die als enig middel voor de aanmaak van een klantenkaart, de lezing van de elektronische identiteitskaart voorstelt. De opgelegde administratieve boete bedraagt € 10.000. De elektronische identiteitskaart bevat een grote hoeveelheid gegevens over de houder en het gebruik van deze gegevens wordt, zonder geldige toestemming van de klant, onevenredig geacht met de aangeboden dienst.

  • Nieuwe procedure: aanvragen van advies betreffende een ontwerp van normatieve tekst moeten worden ingediend via het nieuwe formulier, volgens de hierna beschreven procedure. Tijdens een overgangsfase en tot en met 30 oktober 2019 worden aanvragen die volgens de oude procedure worden ingediend, nog verwerkt.

  • De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de gegevensbeschermingsautoriteit van de Duitse deelstaat Hessen werden door Mastercard op de hoogte gebracht van een lek inzake persoonsgegevens dat op 19 augustus 2019 werd ontdekt en dat naar verluidt een groot aantal betrokkenen, waaronder een aanzienlijk aantal Duitse klanten, betrof. Aangezien de hoofdzetel van Mastercard in Waterloo is gevestigd, werkt de GBA nauw samen met zijn tegenhanger in Hessen en alle andere relevante autoriteiten om de belangen van de getroffenen te verdedigen.

Verwante website

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.