Actua

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft in twee afzonderlijke dossiers twee administratieve boetes van elk 5000 euro opgelegd. Deze boetes bestraffen het misbruik van persoonsgegevens door een burgemeester en een schepen voor hun herverkiezing tijdens de verkiezingscampagne van oktober 2018. Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA: "De status van openbaar mandataris moet vergezeld gaan van een voorbeeldig gedrag in overeenstemming met de wet."

  • KMO's informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hen praktische ondersteuning bieden om de AVG na te leven, dit is de doelstelling van het nieuwe project 'BOOST'(*) dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in het voorjaar van 2020 lanceert.

  • Burgers bewuster maken van het belang van gegevensbescherming, dat is het doel van de nieuwe campagne(*) van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Nog te weinig Belgen kennen namelijk hun privacyrechten en weten hoe ze hun persoonsgegevens kunnen beschermen. Dat bleek gisteren nog uit een experiment van GBA in samenwerking met Ozark Henry: liefst meer dan 1100 fans deelden overbodige, persoonlijke informatie in ruil voor gratis tickets voor een showcase van de artiest. De website www.beschermjegegevens.be moet Belgen nu beter informeren.

  • In het kader van de bewustmakingscampagne voor KMO’s hebben 24 beroepsorganisaties de vragenlijst van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beantwoord. Ze vertegenwoordigen alle soorten KMO’s (micro-, kleine en middelgrote) uit alle bedrijfstakken en op alle niveaus (regionaal, nationaal, Europees en internationaal). De GBA stelt hun bijdrage, die ongetwijfeld onmisbaar is om de bewustmakingscampagne voor kmo’s te realiseren, bijzonder op prijs.

  • Ter gelegenheid van de Europese maand voor cyberveiligheid, lanceren het Centrum voor Cybersecurity België en de Cyber Security Coalition een sensibiliseringscampagne rond phishing. Klik niet zomaar op elke link. Kreeg je een verdacht bericht? Stuur ze naar verdacht@safeonweb.be.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.