Actua

  • In het kader van het project BOOST, organiseerde onze academische partner de Vrije Universiteit Brussel (VUB) bijeenkomsten met sectororganisaties om de huidige kennis en uitdagingen van KMO’s jegens de AVG in kaart te kunnen brengen.

  • De GBA maakt zich zorgen naar aanleiding van de berichtgeving over temperatuurcontroles op Brussels Airport. Voor de GBA bestaat er momenteel geen wettelijke basis om met geavanceerde digitale technologieën de temperatuur te meten van personen die het luchthavengebouw willen betreden. Ze nam contact op met de luchthaven om dit systeem en de juridische onderbouwing ervan beter te begrijpen.

  • De Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) legde aan de Gegevensbeschermingsautoriteit een toolbox voor die de sector moet helpen hun verplichtingen na te komen die hen krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgelegd.

  • De GBA vernam via de pers dat slimme camera's aan de Belgische kust worden geïnstalleerd om de opkomst te meten. De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen zodat ze een beter zicht krijgt op dit project en de mogelijke gevolgen voor de privacy.

  • De GBA stelt vast dat in het kader van de heropstart van het maatschappelijk en economisch leven verwerkingsverantwoordelijken zoeken naar technologische oplossingen om aan de ingang van hun gebouwen individuen te detecteren die koorts ontwikkelen om te voorkomen dat zij die gebouwen zouden betreden en dit om verdere besmettingen binnen de gebouwen te voorkomen. Zij zien het opzetten van een dergelijk toegangsbeleid als hun taak (namelijk om de veiligheid en gezondheid van de betrokken personen te beschermen).

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

beschermjegegevens.be

Bescherm je gegevens. Hoe je dat kan, vind je uigebreid op deze informatieve website.