Actua

  • De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 20/12/2018 het reglement van interne orde en het overgangsreglement van interne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurd.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit is momenteel op zoek naar 2 ambtenaren binnen haar administratie. De inschrijvingen worden op 31/01/2019 afgesloten.

  • Bericht voor alle instanties en regelgevers die een aanvraag indienen bij de GBA om een advies te bekomen. De GBA wordt de laatste drie maanden overweldigd door nieuwe adviesaanvragen. En dit van verschillende zijden, zowel federaal als vanuit de regio’s. Tot nu toe heeft de GBA steeds binnen de wettelijk gestelde termijn van zestig dagen het advies kunnen verlenen al hebben we daarvoor ook kunnen rekenen op de welwillendheid van enkele aanvragers die toelieten om enkele dagen over de termijn te gaan.

  • De camerawetgeving werd vanaf 25/05/2018 gewijzigd en voorziet niet meer in een aangifte bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De bewakingscamera’s moeten vanaf nu elektronisch bij de politiediensten aangegeven worden via de website www.aangiftecamera.be.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.