Actua

  • De eform-applicatie zal op 25/03/2019 tussen 9u en 10u niet beschikbaar zijn wegens onderhoudsredenen. Formulieren zullen dus gedurende dit onderhoud niet ingediend kunnen worden.

  • Het ECGB heeft in het licht van de komende Europese en andere verkiezingen die in 2019 zullen plaatsvinden in de EU, een verklaring aangenomen over het gebruik van persoonsgegevens in het raam van de verkiezingscampagnes.

  • De impact van de Brexit is afhankelijk van de politieke onderhandelingen vòòr het verstrijken van de officiële datum van de Brexit die is vastgesteld op 29 maart 2019. Gezien het huidig politiek klimaat zijn de twee volgende scenario's mogelijk: een Brexit met akkoord een Brexit zonder akkoord (no-deal Brexit). Wat zijn de gevolgen van een Brexit zonder akkoord?

  • De AVG verplicht iedere toezichthoudende autoriteit om een lijst op te stellen van het soort verwerkingen waarvoor een GEB verplicht is en om deze lijst in bepaalde gevallen mee te delen aan het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECGB). De GBA heeft haar ontwerplijst voorgelegd aan het ECGB en daarna aangepast om te voldoen aan de aanbevelingen van het ECGB.

  • Heel wat bedrijven zijn nog niet in staat om hun klanten op de juiste manier inzage te geven in de persoonsgegevens die ze over hen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT NWS. Van de 40 aangeschreven bedrijven, gaven er 7 geen of een gebrekkig antwoord. Van de anderen volgde niemand de regels perfect. Lees hier de resultaten van het onderzoek.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.