Actua

  • De camerawetgeving werd vanaf 25/05/2018 gewijzigd en voorziet niet meer in een aangifte bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De bewakingscamera’s moeten vanaf nu elektronisch bij de politiediensten aangegeven worden via de website www.aangiftecamera.be.

  • Op 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraden. De Gegevensbeschermingsautoriteit roept de politieke partijen en de voorgedragen kandidaten op een privacyvriendelijke verkiezingscampagne te voeren.

  • Eén van de nieuwe verplichtingen in de AVG betreft de verplichting tot het uitvoeren – in bepaalde omstandigheden – van een “gegevensbeschermings-effectbeoordeling” (GEB). Een GEB is een proces dat bedoeld is om de verwerking van persoonsgegevens te beschrijven, de noodzaak en evenredigheid ervan te beoordelen en de daaraan verbonden risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen te helpen beheren door deze risico's in te schatten en maatregelen te bepalen om ze aan te pakken.

  • Op 24 mei houden de huidige Autoriteit en haar sectorale comités op te bestaan. De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vanaf 25 mei 2018 zijn taken zal opnemen, werd door de wetgever niet belast met het verlenen van voorafgaande machtigingen. Het bestaande machtigingssysteem komt dan ook op 25 mei 2018 te vervallen.

  • De rechtbank van eerste aanleg heeft vandaag uitspraak gedaan in het proces ten gronde van de Autoriteit tegen Facebook.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.