Actua

  • Vandaag 25 mei 2020 is de tweede verjaardag van de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), tijd dus om een blik te werpen op de belangrijkste statistieken van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De GBA is volledig operationeel sedert mei 2019 en gedurende het voorbije AVG-jaar, zijn meer dan 100 inspecties uitgevoerd en 59 sancties uitgesproken.

  • De GBA heeft zojuist een boete van 50.000 euro opgelegd aan een internationaal sociaal netwerk. Deze sanctie is opgelegd in overleg met 23 gegevensbeschermingsautoriteiten uit verschillende Europese landen. De boete heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken zonder geldige rechtsgrond van persoonsgegevens in het kader van een functie "contacten uitnodigen". Voor de GBA is deze beslissing een signaal voor andere sociale netwerksites en applicaties die zouden gebruikmaken van gelijkaardige methodes : organisaties kunnen geen persoonsgegevens verwerken zonder een geldige rechtsgrond.

  • We zijn op zoek naar een Nederlandstalige contractuele medewerker - Directieassistent vertaler in het kader van een vervangingscontract van lange duur. Inschrijven kan tot 29 mei - 12u00.

  • In het kader van het BOOST-project, lanceert de GBA een vragenlijst voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) uit alle sectoren om de belangrijkste uitdagingen inzake de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in kaart te brengen.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is met spoed geraadpleegd om advies uit te brengen over twee voorontwerpen van koninklijke besluit betreffende respectievelijk het gebruik van opsporingsapplicaties en het oprichten van een databank "om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen". De bescherming van persoonsgegevens vormt geen belemmering voor het gebruik van technologische instrumenten in de strijd tegen de COVID-19-epidemie, zolang zij bepaalde fundamentele beginselen in acht nemen. De normatieve teksten die het gebruik van deze instrumenten voorzien en regelen, moeten nauwkeurig en volledig zijn om een optimale transparantie voor de burger te garanderen en de noodzaak om beroep te doen op een opsporingsapplicatie, moet worden aangetoond, aldus de GBA.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

beschermjegegevens.be

Bescherm je gegevens. Hoe je dat kan, vind je uigebreid op deze informatieve website.