Alle publicaties van de Autoriteit

Het recht op afbeelding

Via een folder en een lespakket over het recht op afbeelding wilt de Autoriteit er op een positieve manier toe bijdragen dat jongeren bewuster én privacyvriendelijker omgaan met beeldmateriaal.

Meer informatie en downloaden

Bibliotheek AVG

Hier vindt u nuttige documentatie en materiaal over de AVG zoals:

  • Publicaties;
  • Presentaties;
  • Schema's;
  • Video's.

Naar de bibliotheek AVG

Brochure privacy op de werkvloer

De werkgever kan toezicht houden op zijn werknemers met behulp van verschillende toezichtsmiddelen waardoor er steeds meer vragen ontstaan over privacy op de werkvloer. Daarom publiceerde de Autoriteit een brochure met de adviezen en aanbevelingen die ze rond dit thema uitgebracht heeft.

Codex Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgeverij Politeia lanceert de Codex Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze drietalige publicatie (NL - FR - EN) bevat de definitieve versie van de Verordening in 99 artikelen die worden toeglicht door 173 overwegingen

Meer informatie

Big Data rapport

Big Data zijn in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Een goed begrip van Big Data is dus essentieel om de gevolgen in te schatten op het vlak van gegevensbescherming. Naast de potentiële voordelen, houden Big Data toepassingen immers ook een aantal risico’s in, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De Autoriteit analyseerde de Big Data-toepassingen en bundelde haar bevindingen in een tweeledig technisch rapport.

Meer informatie

Jaarverslagen

De Gegevensbeschermingsautoriteit brengt jaarlijks verslag uit over haar activiteiten en die van de sectorale comités, zowel woordelijk als in statistieken.


Meer informatie en downloaden

MediaWIJS?!

Uitgeverij Abimo en de Gegevensbeschermingsautoriteit hebben samen een kindergidsje gepubliceerd over chatten, internet, sociale netwerken,…

Meer informatie