geactualiseerd i.f.v. de AVG

Krediet

U bent geregistreerd als wanbetaler

Nadat u voor de eerste keer als wanbetaler in een van deze bestanden geregistreerd wordt, stuurt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren u hierover een brief. Deze brief vermeldt onder meer de naam van de kredietgever, het contractnummer en het bestand waarin u geregistreerd bent. De brief vermeldt ook de mogelijkheid om zich tot de GBA te wenden met eventuele vragen.

Lees meer

Belangrijk om te weten

We willen benadrukken dat een kredietverlener slechts de bestanden van de Centrale mag inkijken voor een welbepaald doel, nl. voor het toekennen en het beheren van kredieten of betaalmiddelen (de kredietkaarten).

Het is interessant te weten dat een registratie bij de Centrale (vooral bij achterstallige betalingen) niet betekent dat een nieuwe kredietvraag automatisch wordt geweigerd. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de kredietverlener, bij wie de nieuwe kredietvraag is ingediend.

De Autoriteit als bemiddelaar

Wanneer het antwoord van de kredietgever u niet kan overtuigen of als hij weigert de foutieve gegevens recht te zetten of te schrappen, kunt u u wenden tot de GBA.

De rol van de GBA bestaat er voornamelijk in om na te gaan of de inschrijving bij de C.K.P. in overeenstemming is met de wet en haar uitvoeringsbesluiten. De GBA velt dus geen oordeel over de opportuniteit van de registratie, vermits de voorwaarden daartoe strikt gereglementeerd zijn.
Bemiddelingsaanvraag