geactualiseerd i.f.v. de AVG

Doorgifte buiten de EU zonder passende bescherming

Wanneer een niet-EU-land niet erkend wordt als aanbieder van een passend beschermingsniveau, zijn er enkele mogelijkheden om toch een gegevensdoorgifte te laten plaatsvinden: een modelovereenkomst van de EU afsluiten, bindende ondernemingsregels aannemen of een beroep doen op enkele wettelijk bepaalde uitzonderingen. Bedoeling van al deze mogelijkheden is juridische zekerheid verschaffen aan de economische actoren, zoals bedrijven.

Via contractuele bepalingen

Via bindende ondernemingsregels

Via uitzonderingen