Direct marketing en privacy

Algemeen

Gelet op het aantal vragen en klachten dat de Autoriteit regelmatig ontvangt rond direct marketing heeft zij haar standpunt over dit thema neergeschreven in een aanbeveling. In eerste instantie tekent de aanbeveling de interpretatie uit die de Autoriteit geeft aan de bepalingen van de Privacywet inzake direct marketing. Daarenboven beveelt ze een aantal werkwijzen aan als best practice en tot slot formuleert ze ten aanzien van de wetgever een aantal wenselijke verbeteringen op de bestaande bepalingen.

Wat is direct marketing eigenlijk? Aanbeveling inzake direct marketing en bescherming van persoonsgegevens Wetgeving over het gebruik van de telefoon voor direct marketing (B.S. 25/07/2012)

U ontvangt direct marketing

U heeft het waarschijnlijk al meermaals aan den lijve ondervonden: gepersonaliseerde direct marketing in de brievenbus (bv. reclame), via e-mail (bv. een nieuwsbrief), via sms, ... 

Mag iemand zomaar mijn persoonsgegevens gebruiken in het kader van direct marketing?

Lees ook onze FAQ's over direct marketing (voor de ontvanger)

Lees meer

U wilt direct marketing versturen

Wenst u als handelaar, bedrijf of vereniging uw diensten, producten of activiteiten aan te prijzen? Zou u bijvoorbeeld (gepersonaliseerde) direct marketing willen versturen per post (bv. reclame op naam), via e-mail (bv. nieuwsbrief), via sms, …? Wenst u een adressenlijst op maat aan te kopen of zelf aan te leggen? Vraagt u zich af welke spelregels er gelden voor het gebruik van persoonsgegevens?

Lees ook onze FAQ's over direct marketing

Lees verder