De Autoriteit als bemiddelaar

Bij het indienen van een klacht bij de Privacycommisie moet u ervoor zorgen dat u genoeg informatie meestuurt zodat de Autoriteit de situatie goed en juist zou kunnen inschatten.

We denken bijvoorbeeld aan:

  • een kopie van het geregistreerde kredietcontract;
  • rekeninguittreksels, datums en bedragen;
  • kopieën van de briefwisseling met de kredietgever;
  • kopieën van de briefwisseling met de Centrale (vooral wat betreft het antwoord over het recht van toegang).

De Autoriteit zal alleen controleren of de registratie wel naar de regel van de wet is gebeurd. De voorwaarden om te mogen registreren in de negatieve lijst zijn immers strikt geregeld.

Het is belangrijk dat u weet dat de Autoriteit enkel als bemiddelaar kan optreden. Die rol van bemiddelaar staat ingeschreven in de Privacywet. Dit betekent dat de Autoriteit de kredietgever eigenlijk niet kan verplichten om de gegevens aan te passen.

De bemiddelingsrol betekent ook dat de Autoriteit geen uitspraak kan doen over de grootte van het verschuldigd bedrag of over een eventuele schadevergoeding voor de schade die u eventueel hebt geleden omdat u in een negatieve lijst geregistreerd stond. Daarvoor moet u zich richten tot de rechtbank.