Impact van de Brexit

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk een "derde land" geworden, maar de terugtrekkingsovereenkomst voorziet in een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020 Gedurende deze periode, blijven de AVG en alle regels van het Europees recht blijven van toepassing in het Berenigd Koninkrijk.


Als er vóór 1 januari 2021 geen adequaatheidsbesluit (AVG, art. 45) van het Verenigd Koninkrijk door de Europese Commissie is aangenomen, zullen de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers in de Unie voldoende en passend niveau van bescherming moeten verzekeren voor elke gegevensoverdracht naar het Verenigd Koninkrijk. Een van onderstaande instrumenten moet ingevoerd worden om deze overdrachten te kaderen:

  • Standaard contractuele clausules en specifieke "ad hoc" contractuele clausules;
  • Bindende bedrijfsvoorschriften (BCR);
  • Gedragscodes en certificeringsmechanismen;
  • Afwijkingen zoals voorzien in artikel 49 van de AVG.

Het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB) keurde een informatieve nota goed met betrekking tot de onder de AVG beschikbare mechanismen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk bij een Brexit zonder akkoord.

Hoe moet ik er mij op voorbereiden dat het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt?

Wij raden u aan de volgende stappen te ondernemen:

  • Identificeer de verwerkingsactiviteiten die een doorgifte van persoonsgegevens vergen naar het Verenigd Koninkrijk.
  • Bepaal het meeste geschikt doorgifte-instrument om uw verwerkingsactiviteiten uit te voeren (zie de volgende vraag).
  • Voer het gekozen doorgifte-instrument in zodat dit instrumenten van toepasselijk is en in werking wanneer de overgangsperiode eindigt.
  • Vermeld in uw interne documentatie dat er doorgiftes naar het Verenigd Koninkrijk zullen plaatsvinden.